.
.
.

Zuid West, Thuis Best: samen zorgenvrij wonen!

27/10/2020

Binnen het project Zuid West, Thuis Best helpen we huishoudens die te maken hebben met multiproblematiek. Het gaat dan om een combinatie van schulden, verslaving, het gebrek aan inkomen en/of werk. Doel is om gezamenlijk hun problemen op te lossen en ondertussen een zelfondersteunend netwerk van bewoners op te bouwen zodat een duurzaam perspectief ontstaat.

Inmiddels is de pilot van start gegaan in de Coevordenstraat. Vanuit deze pilot willen we een methodiek ontwerpen die werkt voor meerdere locaties in Den Haag, zodat we deze kunnen opschalen en uitbreiden.

Schuldenlab070 werkt voor Zuid West Thuis Best uiteraard samen met partners: Stichting Lief en Leed, het Sociaal Hospitaal, HaagWonen, Schuldenlab070 en de Erasmus Universiteit.

Tijdens het online evenement Schuldenlab070 presenteert… in de praktijk stond het project in de schijnwerpers. In de opnames vindt u vanaf 1:57:05 het gesprek hierover.