.
.
.

Zoektocht naar innovatieve oplossingen

18/04/2019

Wonen, Licht Verstandelijk Beperkten, Scheiden en Sociaal Incasseren. Dat zijn de vier innovatiethema’s waar Schuldenlab070 zich dit jaar op richt. Om vernieuwende aanpakken te ontwikkelen gericht op een schuldenzorgenvrije toekomst voor elke Hagenaar. “Welke aanpak het beste is voor welk thema, dat is nu ónze zoektocht. Ik hoop dat iedereen meedoet in deze zoektocht naar oplossingen.” 

“Het werken in thema’s geeft ons richting in het denken in kansen voor innovaties,” vertelt Aygul Keskin, programmamanager innovatie en ontwikkeling Schuldenlab070. “De thema’s komen voort uit eerdere ervaringen en lopende pilots en projecten. Op deze thema’s is binnen de keten van het sociaal domein al veel aanbod. De toenemende complexiteit van de problemen die burgers hebben, vraagt om vernieuwing langs de weg van innovatie. Alleen met vernieuwende aanpakken kunnen we de burger zo goed mogelijk helpen.”

Gemeenschappelijk belang
Innovatie is niet alleen nodig om de burger optimaal te kunnen bedienen, maar ook om de maatschappelijke kosten te kunnen beheersen. “Zo kan het zijn dat een burger die in zijn kracht komt en blijft minder zorg nodig heeft, beter in staat is zijn baan te behouden of zijn woning niet wordt uitgezet.” Kortom, iedereen heeft, direct of indirect, baat bij innovaties die werken. “Daarom is het essentieel dat wij onze partners van Schuldenlab070 en andere relevante partijen betrekken in de zoektocht naar innovaties. Dit jaar willen we gebruikmaken van versnellingstechnieken om tot innovatie te komen. Welke techniek we daarvoor inzetten, kan per thema verschillen. Op dit moment zijn we de verschillende zoekrichtingen aan het verkennen.”

Licht Verstandelijk Beperkten (LVB)
Een van de innovatiethema’s richt zich op de doelgroep Licht Verstandelijk Beperkten (LVB). “Doordat zij vaak impulsief zijn en de gevolgen van hun handelingen niet goed kunnen overzien, zijn zij erg vatbaar voor schulden en andere problemen. Het langetermijngeheugen werkt vaak niet optimaal. We staan voor de uitdaging om een aanpak te vinden, die er -op een leuke, proactieve manier- voor zorgt dat deze doelgroep op het juiste moment actie onderneemt. En bepaalde, vooral financiële handelingen, kan voorkomen. Via het programma Startup in Residence van de gemeente Den Haag zoeken we een startup die hierbij kan helpen.”

Wonen en armoede
Een tweede thema is wonen in relatie tot armoede en schulden. “Je kan iemands schuld wel (helpen) oplossen, maar als iemand geen dak boven zijn hoofd heeft, kom je niet tot een duurzame oplossing en stabiliteit. Een beetje het kip-eiverhaal.” Binnen dit thema zoekt Schuldenlab070 naar oplossingen voor de woonproblematiek van dakloze jongeren en voor het voorkomen van huisuitzettingen. Een van de technieken die hiervoor waarschijnlijk wordt ingezet, is het organiseren van een hackathon.

Scheiden en schulden

Een scheiding heeft zowel financieel als mentaal een enorme impact op een gezin. Dit is dan ook het derde innovatiethema. “Hoe kunnen we ouders in een vroeg stadium de juiste interventie bieden, zodat ze zo min mogelijk stress hebben? We zoeken aansluiting op het preventieve programma ‘Besluit met Muisjes’ van VNG en zijn bezig om een werkgroep op te zetten.”

Sociaal incasseren
Een openstaande schuld wordt vaak vele malen hoger dan de oorspronkelijke vordering. Hoe kunnen we dit voorkomen? Hoe kunnen we schuldeisers motiveren om een sociaal invorderingsbeleid te voeren? “Deze vragen staan centraal op zoek naar een goede aanpak voor het innovatiethema ‘sociaal incasseren’.”

Den Haag als proeftuin
Als de zoektocht van innovatie leidt tot een prototype blijft het Schuldenlab070 hierin de aanjager en verbinder. Maatschappelijke organisaties kunnen zelf ook innovaties aandragen. “Door pilots en projecten met een kleine groep deelnemers op te zetten, kunnen we testen of het concept van de innovatie werkt. De gemeente Den Haag stelt als pilotgemeente haar proeftuin ter beschikking. Als de pilot succesvol is, schalen we op naar een project en vervolgens stedelijk en/of zelfs landelijk. Het Jongeren Perspectief Fonds is hier een goed voorbeeld van.”

Samen innoveren

“Welke aanpak het beste is voor welk thema, dat is nu ónze zoektocht. Ik hoop dat iedereen meedoet in onze zoektocht naar oplossingen. Op zoek naar wat werkt, met en van elkaar leren en zo zorgen voor maatschappelijke meerwaarde. Ik ben trots als ik terugkijk naar wat we allemaal doen en hoeveel bedrijven zich, al dan niet via Schuldenlab070, bezighouden met het vinden van oplossingen voor schuldenproblematiek.”

Interesse om mee te zoeken? Mail naar Aygul Keskin, aygul.keskin@denhaag.nl.