.
.
.

Wie neemt de schuld?

20/12/2018

Eind oktober is de publicatie ‘Wie neemt de Schuld?’ verschenen. Een essay over de aanpak van problematische schulden in Den Haag, gebaseerd op onafhankelijk onderzoek door de NSOB, de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Het essay beschrijft de aanpak binnen Schuldenlab070 en zet uiteen welke factoren succesvol zijn voor onze Haagse werkwijze.

Momenteel werken 25 landelijke, lokale, private en publieke partijen samen binnen Schuldenlab070  om innovatieve oplossingen voor schulden te ontwikkelen. Volgens het NSOB is onze Haagse aanpak succesvol door vier factoren:

• Schuldenlab070 omarmt een nieuw uitgangspunt
Niet langer denken in termen van eigen schuld en zelfredzaamheid. Mensen maken zelf schulden, maar het overkomt ze ook, je bent daar niet alleen schuldig aan (achtergrond, leefsituatie, verleidingen uit de markt etc zijn van invloed). Mensen zijn niet alleen verantwoordelijk voor hun schulden, dus de oplossing kan ook niet alleen bij hen liggen.
• Gedeeld eigenaarschap: it takes a city to solve debt
De partners binnen Schuldenlab070 erkennen dat zij elkaar nodig hebben om het schuldenprobleem op te lossen.
• De vorm: flexibele proeftuin
– Het is een laboratorium: fouten maken mag, leren door te doen
– Losse structuur en flexibiliteit: partners kunnen bijdragen wat ze willen en waar ze goed in zijn. Zo leveren Aegon en ING meer geld, heeft Staedion meer kennis van de doelgroep etc. Ook het tempo om aan te haken en bij te dragen kan en mag verschillen. Het is een aanpak die partners de vrijheid laat om met verschillende motieven, verschillende aanpakken, verschillende organisatievormen bij te dragen aan de zelfredzaamheid van burgers die worstelen met problematische schulden. Gemeente Den Haag heeft hierbij de rol van verbinder.
• Gelijkwaardig partnerschap en persoonlijke betrokkenheid
Het Schuldenlab070 is een door Gemeente Den Haag gemaakte opgerichte samenwerking (top-down), maar er is gekozen voor een bottom-up gerichte aanpak (gelijkwaardig partnerschap, en ook ruimte voor het aansluiten van initiatieven uit de samenleving zelf, zoals Amargi, SOHOS en Fikks-app). Gemotiveerde personen uit de organisaties vormen het netwerk

Verder gaat het essay in op wat Schuldenlab070 oplevert:

• Een gezamenlijke visie: gedeeld eigenaarschap
Anders denken over de verantwoordelijkheid voor schulden: gedeeld eigenaarschap. Schuldeisers, werkgevers en maatschappelijke instanties begrijpen dat zij, naast de gemeente, ook een verantwoordelijkheid en rol hebben bij het oplossen van het schuldenprobleem.
• Samen daadwerkelijk verantwoordelijkheid nemen
Private organisaties, publieke partijen en maatschappelijke initiatieven werken samen aan nieuwe oplossingen voor de schuldenproblematiek (nemen daadwerkelijk verantwoordelijkheid en starten samen initiatieven).
• Experimenten met andere oplossingen dan gebruikelijk
Het kan bijvoorbeeld rendabel zijn om collectief de financiële schuld van iemand over te nemen, in ruil voor maatschappelijke inspanningen van de persoon in kwestie. Dat ‘kost geld’ maar zorgt voor toekomstige opbrengsten voor de persoon en voor de maatschappelijke omgeving. Zo kan een jongere weer perspectief hebben en aan een opleiding beginnen of aan het werk gaan. Of er is weer perspectief voor een gezin, waaruit problemen, stress en gewelddadigheid verdwijnen.
• Innovaties integreren in reguliere schuldhulpverlening
De eerste innovaties verlaten de kraamkamer van het Schuldenlab en worden geïntegreerd in de reguliere financiële hulpverlening, zoals de Helpdesk Geldzaken.

Meer informatie