.
.
.

Wat kost een werknemer met schulden?

12/10/2017

Geldzorgen hebben een grote invloed op mensen en daarmee ook op hun werk. Veel werkgevers zien de gevolgen van financiële problemen wel bij hun werknemers, maar hebben geen idee van de kosten hiervan voor hun bedrijf. Het Nibud ontwikkelde een tool die werkgevers laat zien wat de privé-geldproblemen van hun medewerkers hun bedrijf jaarlijks in euro’s kosten.

Werkgevers kunnen met de Kostenscan Personeel met schulden na het beantwoorden van 3 vragen een indicatie krijgen hoeveel ze per jaar in totaal kwijt zijn aan werknemers met financiële problemen:

  • Geschat aantal medewerkers met financiële problemen
  • Gemiddeld deeltijdpercentage?
  • Gemiddeld bruto jaarsalaris (voltijd)

Kostenposten

Belangrijke kostenposten voor een werkgever zijn de verzuimkosten en de kosten als gevolg van concentratieproblemen en verminderde productiviteit van werknemers met financiële problemen. Ook kan een werkgever te maken krijgen met extra administratieve kosten voor de afhandeling van loonbeslagen. De Kostenscan telt deze verschillende kostenposten bij elkaar op en geeft werkgevers een indicatie van de totale kosten.

Rekenvoorbeelden

Een bedrijf waar 5 werknemers financiële problemen hebben, waarbij deze medewerkers allemaal voltijd werken met een gemiddeld voltijd bruto jaarsalaris van € 30.000.
Jaarlijkse kosten door deze financiële problemen: € 53.000.

Een bedrijf waar 20 werknemers financiële problemen hebben, waarbij deze medewerkers gemiddeld 0,7 fte werken bij een gemiddeld voltijd bruto jaarsalaris van € 25.000.
Jaarlijkse kosten door deze financiële problemen: € 123.000.

Inzicht in kosten: wat nu?

Als u een indicatie van de kosten van medewerkers met geldproblemen in de organisatie heeft kunt u dit bedrag afzetten tegen de investering in het voorkomen of oplossen van geldproblemen. Financiële coaching, tijd die u vrijmaakt, juiste informatie geven, of ondersteuning op een andere manier.

8 op 10 werkgevers heeft werknemers met schulden

Uit het Nibud-onderzoek Financiële problemen op de werkvloer bleek dat 79 procent van de ondervraagde bedrijven werknemers heeft met financiële problemen. 75 procent heeft te maken met loonbeslagen. Deze kosten minimaal een uur verwerkingstijd. Verlies aan productiviteit van de werknemer wordt op 20 procent geschat. Het aantal dagen ziekteverzuim als gevolg van financiële problemen op 9 dagen per jaar. Daarnaast zien werkgevers verzoeken om voorschot op het loon.

Geldzorgen hebben een grote invloed op mensen en daarmee ook op hun werk. Veel werkgevers zien de gevolgen van financiële problemen wel bij hun werknemers, maar hebben geen idee van de kosten hiervan voor hun bedrijf. Het Nibud ontwikkelde een tool die werkgevers laat zien wat de privé-geldproblemen van hun medewerkers hun bedrijf jaarlijks in euro’s kosten.

Brontekst: NIBUD