.
.
.

‘Trots dat we er zijn voor de mensen die ons hard nodig hebben.’

17/07/2019

Dinsdag 9 juli bestond Schuldenlab070 drie jaar. Om dat te vieren organiseerde Schuldenlab070 een diner voor haar partners. Tijdens het diner werd teruggeblikt op de afgelopen 3 jaar, tekenden de partners de vernieuwde koers 2020-2024 en werden ambities uitgesproken voor de toekomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle aanwezige partners onderschrijven de nieuwe koers voor de verduurzaming van Schuldenlab070. Samen experimenteren en innoveren we en schalen we succesvolle projecten op om burgers in Den Haag perspectief te bieden.

It takes a city to solve debt
Samen met haar partners werkt Schuldenlab070 al drie jaar met hart en ziel aan de opgave om Den Haag schuldenzorgenvrij te maken.

Fred Dukel (directeur SZW, gemeente Den Haag) kijkt tevreden terug op de afgelopen 3 jaar: ”Ik ben er trots op dat we er zijn voor de mensen in Den Haag die ons hard nodig hebben”.

Schuldenlab070 geeft mensen weer perspectief op een toekomst. De projecten vanuit Schuldenlab070 dragen bij aan het voorkomen van problematische schulden, een vermindering van incassokosten, verlaging van zorgkosten en minder beroep op de bijstand.

Thema schulden raakt iedereen
De partners zijn trots op wat er is neergezet en waar we nu staan. Maar zien ook ruimte voor verbetering en kijken uit naar de toekomst.

”Er is een dunne lijn tussen wel of niet in de problemen raken. We hebben te maken met systemen waarin mensen de weg kwijtraken. Dat moet voorkomen worden. Mensen moeten kunnen leven in plaats van overleven”, zei Ria Koppen (Haag Wonen) daarover.

De ruimte waar het diner plaatsvond was gevuld met passie, enthousiasme, bevlogenheid en ambitie. Tijdens het diner bleek nog maar eens dat het thema schulden iedereen raakt – zakelijk of privé. En dat we elkaar nodig hebben om doorbraken te realiseren.

Het is belangrijk dat schuldenproblematiek niet alleen een vraagstuk is voor de gemeente, maar voor de hele maatschappij”, zei Soler Berk (Missing Chapter Foundation).

Vernieuwde koers voor alle partners

Samen met de partners hebben we aan Nederland laten zien dat publiek-private samenwerking loont. Tegelijkertijd is ons werk nog niet af. Partners tekenden tijdens het diner de vernieuwde koers voor de verduurzaming van Schuldenlab070. Hierin zijn de uitgangspunten voor de samenwerking geformuleerd.

Schuldenlab070 stelt een programmaraad samen van vijf à zes partners.  Deze programmaraad bepaalt het programma van dat jaar. De samenstelling kan jaarlijks wisselen. De programmaraad stelt de innovatiethema’s voor het komende jaar vast en bewaakt de voortgang op innovaties en projecten en geeft daar sturing.

Lees de uitgangspunten van de koers voor 2020 – 2024.


Marjolein Breed ondertekent namens Aegon de koers 2020 – 2024

Ambities voor de toekomst
Welke dromen en ambities hebben de partners voor Schuldenlab070 en de inwoners van Den Haag? Tijdens het diner gingen de partners hierover met elkaar in gesprek. Uit deze gesprekken bleek dat er behoefte is aan meer onderzoek om meer mensen te kunnen helpen. Dat kan praktijkgericht onderzoek zijn door studenten, maar ook onderzoek naar gebreken in systemen binnen het sociaal domein. Een ambitie is om – op basis van deze bevindingen – in de toekomst systemische doorbraken te realiseren. Een andere breed gedragen ambitie is om met elkaar een integraal aanbod te ontwikkelen voor de inwoners van een specifieke wijk. Zo maken we inzichtelijk wat het oplevert om inwoners samen, vanuit onze expertises en mogelijkheden, intensief te ondersteunen en begeleiden.

Wethouder Bert van Alphen waardeert de inzet van alle partners binnen Schuldenlab070 zeer: ”Het is mooi om te zien dat iedereen graag wil en er ook voor gaat binnen Schuldenlab070! Innovatieve manieren om schulden aan te pakken en een sfeer creëren waarin mensen hun verhaal willen en kunnen vertellen. Mensen inspireren en met elkaar mensen perspectief bieden op een betere toekomst: daar word ik door geïnspireerd!