.
.
.

Financiële zelfredzaamheid bij LVB

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak moeite met hun financiële huishouding. Zij doen soms impulsieve aankopen of hebben moeite met het begrijpen van facturen en rekeningen. Ze kunnen niet altijd de gevolgen van hun gedrag overzien en hiermee zijn ze vatbaar voor schulden. We willen ervoor zorgen dat deze doelgroep financieel stabiel blijft. Hiervoor is het van belang om preventieve instrumenten te ontwikkelen. Deze instrumenten moeten hen beschermen tegen financiële problemen, die gepaard gaan met problematiek op andere leefdomeinen, zoals dak- of thuisloosheid. Voor deze innovatie wordt er gezocht naar een methode en/of instrument die mensen met LVB proactief prikkelt bij:

  • Controleren van financiële handelingen. Hier gaat het om het terugdringen van onverstandige financiële keuzes en uitgaven die niet passen binnen hun huishoudboekje.
  • Nakomen van bestaande/gemaakte afspraken met officiële instellingen.