.
.
.

Saldo Baas app

Voor veel studenten ontstaan er tijdens hun studie schulden, bijvoorbeeld bij DUO of bij vrienden en familie. Zij ervaren een hoge drempel bij het zoeken van hulp. Daarnaast komen betalingsachterstanden, o.a. bij de zorgverzekeraar en telefoonprovider, veelvoudig voor.

Stress belemmert studenten

Schulden leveren stress op. Uit ervaringen blijkt dat studenten met schulden vaker afwezig zijn, moe zijn van werken, weinig aandacht aan school besteden, hun studiekosten moeilijk kunnen betalen of zelfs uitvallen. Daarnaast belemmeren schulden jongeren om een toekomst op te bouwen. Zij zijn meer bezig met het aflossen van schulden dan met hun toekomst. Hun salaris wordt direct gebruikt voor het aflossen van schulden. Het is voor hen, gezien de beperkte financiële middelen, moeilijker om bijvoorbeeld op kamers te gaan.

Saldobaas app als virtueel maatje

Daarom is voor en door studenten een app ontwikkeld die dient als een virtueel ‘maatje’ en studenten persoonlijke hulp biedt om financieel overzicht te krijgen. De student krijgt op basis van de ingevoerde informatie tips om te bezuinigen op kosten. Via de app worden studenten op een laagdrempelige manier bewust gemaakt van de gevolgen van financiële tekorten die leiden tot schulden. En er wordt aandacht besteed aan het voorkomen daarvan.

Het doel van de app is:

  • Bereik: het bereiken van studenten (18+) van Hogeschool Inholland Den Haag.
  • Bewustwording: de doelgroep bewust maken van financiële consequenties tijdens het studentenleven.
  • Preventie: voorkomen dat studenten geldproblemen ontwikkelen en zorgen dat duidelijk is waar zij terecht kunnen.

Status pilot

Op dit moment loopt er een pilot. Indien de resultaten van deze pilot positief uitvallen, wordt de app bij diverse hogescholen en universiteiten aangeboden. De pilot loopt tot het einde van 2019.