.
.
.

Financieel gezond de arbeidsmarkt op

Werklozen met schulden of werkenden met een schommelend inkomen kunnen een kwetsbare financiële situatie hebben. Deze doelgroep heeft geen financiële reserves om onvoorziene kosten op te vangen en kunnen hierdoor al snel een betalingsachterstand opbouwen. In Q2 wordt met diverse partners binnen het Schuldenlab070 een pilot vorm gegeven, waarin verschillende doelgroepen een vaste baan met een vast inkomen wordt aangeboden. Met een stabiel inkomen uit werk, aangevuld met toeslagen, kan een life event ervoor zorgen dat deze groep toch in de schulden komt.

Om onherstelbare financiële schade te voorkomen is het van belang om in de pilot met de werknemer in gesprek te zijn, life events te bespreken en hierop te anticiperen. Als er financiële middelen nodig zijn om de situatie te overbruggen of op te lossen om erger te voorkomen, dan wordt deze hulp geboden.