.
.
.

Financieel gezond met sport

Er zijn veel initiatieven binnen de sportwereld waarin sport wordt ingezet om maatschappelijke thema’s op te lossen. Vanwege een tekort aan financiële middelen kunnen veel van deze initiatieven niet opgeschaald worden. Enerzijds gaat het om (potentiële) effecten van sport op een positieve gezondheid (zoals: minder verzuim, minder overgewicht en obesitas, betere leerprestaties). Anderzijds is er aandacht voor de sociale aspecten van sport (zoals: vermindering sociaal isolement, sociale cohesie, integratie). Op 21 januari werd er een innovatietafel georganiseerd om de brug te slaan tussen sport en het sociaal domein.

Verkenning pilot
Deze innovatietafel leverde o.a. een verkenning op naar een pilot in samenwerking met Stichting BalanceBuddy, stadsdeel Escamp en ROC Mondriaan. Met deze pilot willen we minimaal 50 gezinnen helpen, door kinderen met overgewicht hulp op maat te bieden.

In Q3 2019 kijken wij of er opnieuw een innovatietafel over de verbinding tussen sport en het sociaal domein wordt georganiseerd.