.
.
.

Schuldenlab070: uitgegroeid tot een beweging

20/12/2018

Schulden de stad uit. Dat is de missie van Schuldenlab070. Binnen ons lab experimenteren we met een nieuwe aanpak. Daarbij staat niet de schuld centraal, maar de toekomst van iemand die schulden heeft. Een aanpak die werkt, dankzij de samenwerking tussen gemeente, maatschappelijke organisaties en schuldeisers. Een terugblik op 2,5 jaar Haags Schuldenlab.

Het begon in 2015 met de Armoedeconferentie. Gemeente Den Haag constateerde dat de reguliere schuldhulpverlening te weinig mensen bereikte. Terwijl het aantal mensen met problematische schulden juist steeg. ‘We wisten dat het anders moest’, vertelt Serge Urlings, manager financiële hulpverlening. ‘Ons uitgangspunt veranderde. We zagen schuldhulpverlening niet langer als een zaak van de gemeente, maar als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, maatschappelijke organisaties en schuldeisers.’

Huur, energie en telefonie
In 2016 ontstond het idee voor Schuldenlab070. ‘Het was vrij logisch welke partijen we het eerst zouden benaderen’, vervolgt Serge. ‘Organisaties die direct van invloed zijn op het huishoudboekje van Hagenaars met schulden. Dus woningcorporaties, energieleveranciers en telefoniebedrijven. Daarnaast gingen we in gesprek met werkevers als ADG en HTM. Zo is ons netwerk gegroeid.’

Snel resultaat
Serge Urlings, medeoprichter Sadik Harchaoui en programmamanagers Aygül Keskin en Inge Luttikhuizen stonden aan de basis van Schuldenlab070. Sadik: ‘Juist in de vorm van een lab kun je experimenteren. Dat was hard nodig. We zaten te springen om een nieuwe aanpak en versnelling. In de zomer van 2016 zijn we daadwerkelijk gestart, samen met vijftien Haagse partners. We wilden niet eerst twee jaar praten, maar direct beginnen met een concrete pilot. Zodat we snel konden zien of een nieuwe aanpak tot resultaat zou leiden.’

Jongeren begeleiden
Die pilot werd het Jongeren Perspectief Fonds (JPF). Een vernieuwende benadering van jongeren met schulden. Aygül: ‘Niet de schuld maar het toekomstperspectief van jongeren staat centraal binnen het JPF. We kijken naar de leef- en woonsituatie en maken samen met de jongere een perspectiefplan op maat. Met doelen waaraan de jongere gaat werken, zoals aflossing van het saneringsbedrag.’
De aanpak werkt. Aygül: ‘Het is bijzonder om te zien dat jongeren die geen levenslust meer hebben, uit de negatieve spiraal komen. Zij raken niet alleen schuldenvrij, maar gaan ook weer een opleiding volgen of komen aan een baan. Ze hebben weer perspectief.’

Simpele oplossingen hebben effect
Ook Inge is enthousiast over JPF en over initiatieven als het Sociaal Hospitaal (SOHOS) en buddysysteem Amargi. ‘Bij SOHOS draait het om een integrale aanpak voor gezinnen met meerdere problemen. We bieden zorg en ondersteuning bij een plan van aanpak om uit de (financiële) problemen te komen. Amargi koppelt mensen met schulden aan buurtvrijwilligers die hen helpen om een budgetplan te maken. Het zijn relatief simpele oplossingen die mensen echt verder helpen.’
De initiatieven van Schuldenlab070 zijn niet onopgemerkt gebleven, ziet Inge. ‘Steeds meer partijen sluiten zich bij ons aan. Inmiddels is er een beweging op gang gekomen. En het mooie is dat iedereen zich ook daadwerkelijk bewust is van de gezamenlijke verantwoordelijkheid en van zijn rol. Schuldenlab070 is niet van de gemeente, het is van alle partners. We werken samen op basis van gelijkwaardigheid.’

Meer mensen helpen
Sadik: ‘Die gelijkwaardigheid en de betrokkenheid van partners is belangrijk voor het succes. Alle partners binnen het Schuldenlab070 denken in oplossingen. We hebben elkaar nodig. Iedereen heeft er immers belang bij dat we de schulden de stad uit jagen.Daarnaast maken we het verschil met onze aanpak: als je schulden hebt, is er vaak niet alleen een geldprobleem, maar stoei je ook met je gezondheid en met meedoen in de maatschappij. Daarom gaan sociale en financiële begeleiding bij ons hand in hand.’
Serge: ‘Door de innovaties van het Schuldenlab hebben we financiële hulpverlening beter toegankelijk gemaakt voor doelgroepen die normaal buiten de boot vallen. Er zijn aanpakken ontstaan die beter aansluiten bij de kenmerken van verschillende doelgroepen. Zo bereiken we dat we meer mensen kunnen helpen.’