.
.
.

Schuldenlab070 presenteert… in de praktijk

27/10/2020

Dinsdagmiddag 13 oktober ging de inspirerende online bijeenkomst ‘Schuldenlab070 presenteert… in de praktijk’ live met ruim 120 deelnemers. Een interactieve bijeenkomst waarbij we onder leiding van Farbod Moghaddam het geheim van een aantal van onze innovatieve oplossingen met het publiek deelden. Maar er stond meer op het programma. Project Zuid West Thuis Best startte deze zomer en stond in de spotlights, Geldzaken070 is alvast bezig met de voorbereiding op vroegsignalering én er viel wat te vieren.

Eerste Health Impact Bond Europa

Project Sociaal Hospitaal (SOHOS) is succesvol afgerond. Het resultaat? De eerste Health Impact Bond van Europa is succesvol afgerond! Een resultaat om trots op te zijn.

Sociaal Hospitaal is een initiatief van het Instituut voor Publieke Waarden en Society Impact in samenwerking met Schuldenlab070 en zorgverzekeraar CZ. Het is gefinancierd door middel van een Health Impact Bond (HIB). Dit is een ‘pay for success’-contract waarbij een private investeerder – in dit geval zorgverzekeraar CZ – het project financiert en de uitvoerende ondernemer wordt afgerekend op het behalen van vooraf vastgestelde resultaten.

En die resultaten zijn goed! Naast de gevalideerde besparing van 3 miljoen euro heeft het ook effect gehad op de kwaliteit van leven. Zo geeft 81% van de deelnemers aan dat hun kwaliteit van leven is verbeterd en voelt driekwart zich mentaal en/of lichamelijk beter.

Arno van Son (Lid RvB CZ Groep): “We hebben veel vertrouwen gehad in dit project. Goed dat gemeente Den Haag over de silo’s van verschillende wetten durfde te kijken. Het mooie is dat voor volgende projecten geen Health Impact Bond meer nodig is. Gemeentes kunnen hun eigen business case berekenen.”

Fred Dukel, directeur SZW vertelt hoe dit tot stand is gekomen: “We hebben nagedacht over: Hoe kan het ook anders? Daarbij moest je over de schaduw van je eigen domein heen springen. En de uitdaging daarbij was om verbinding te maken tussen professionals. De manier van kijken en denken die we vanuit SOHOS hebben geleerd, willen we ook in andere vormen van dienstverlening verwerken. We kijken dan naar wat zegt de wet, wat wil het gezin en wat levert het op. Zodat je zorgvuldig kunt afwegen of gestandaardiseerde dienstverlening wenselijk is of je toch een uitzondering wilt maken.”

Gerben Hagenaars, directeur OCW gemeente Den Haag is blij met de ontwikkelingen: “Fijn om te zien dat levensgeluk en kostenbesparing hand in hand kunnen gaan. En we verschil hebben kunnen maken voor 150 huishoudens. De successen smaken naar meer. We willen deze manier opschalen en zorgen dat meer collega’s met deze aanpak kunnen werken en we dit in de organisatie kunnen inbedden zodat het duurzaam beklijft.’’

Aan de slag in break-outsessies

Na deze feestelijke opening werden alle deelnemers in groepen verdeeld in 3 break-outsessies. Tijdens iedere sessie stond een ander thema centraal:

  • SOHOS & de mogelijkheden voor opschaling
  • Financieel Slim Studeren & SaldoBaas de app
  • Geldzaken070

SOHOS & de mogelijkheden voor opschaling

SOHOS helpt gezinnen met het oplossen van hun multiproblematiek. Professionals maken samen met gezinnen een maatwerkplan waarmee gezinnen effectiever geholpen worden. Hoe maak je zo’n doorbraakplan voor een inwoner? Die vraag stond centraal tijdens de break-outsessie over dit onderwerp. Dit werd door Friso Landstra (actieonderzoeker bij Instituut voor Publieke Waarden) uitgelegd aan de hand van het ‘maatwerkcanvas’, met het verhaal van Fieke. Dat gaf een levendig beeld en leverde verschillende vragen op via de chat. Zo werd gevraagd hoe je de maatschappelijke kosten en die wetten onder de knie krijgt. Friso: “Met de digitale doorbraaktool, die neemt je hierbij aan de hand.”

Financieel slim studeren: hoe doe je dat eigenlijk?

‘Studenten zouden slim genoeg moeten zijn om niet in de schulden te komen’. Prikkelende stellingen stonden centraal tijdens de break-outsessie Financieel Slim Studeren en Saldobaas app. In de chat konden deelnemers reageren, en daar maakten zij gretig gebruik van. De Saldobaas app en project Financieel Slim Studeren werden toegelicht door de projectleiders zodat de groep daarna dieper in kon gaan op de vraag: hoe kunnen we studenten met schulden helpen? Dat leverde veel waardevolle input op: buddy projecten, geldcoaches, studentenverenigingen inzetten en peer-to-peer aanpak. Hierbij is het van belang om goede relaties op te bouwen, en daarin speelt de mentor een belangrijke rol. Het zou helpen als financiële opvoeding al gegeven wordt voordat jongeren gaan studeren. Taboe en schaamte moeten doorbroken worden. Het is immers geen schande om hulp te vragen en te krijgen.

Vroegsignalering bij schulden: met en zonder toestemming

De laatste break-outsessie stond in het teken van de nieuwe wet schuldhulpverlening. Hier zijn onder andere energieleveranciers, waterbedrijven, woningcorporaties, zorgverzekeraars en warmteleveranciers verplicht om betalingsachterstanden te melden bij de gemeente. Hilde van der Geest (manager Sociaal Juridische Dienstverlening & Krediet, gemeente Den Haag) verwacht dat de gemeente wel 3.000 signalen per maand binnen gaat krijgen. ‘Het is een enorme klus om zo’n grote groep effectief ondersteuning te bieden. De gemeente kan dat niet alleen en doet daarom een beroep aan crediteuren om er samen vroeg bij te zijn.’

Geldzaken070

Sinds dit jaar werkt de gemeente met 11 instellingen samen voor hulp bij financiën via Geldzaken070. Als iemand bij een professional aangeeft hulp te willen van de gemeente, kan de professional deze persoon met toestemming aanmelden bij Geldzaken070. Geldzaken070 neemt contact op met deze persoon om te voorkomen dat de (hulp)vraag verdwijnt. Ze gaan aan de slag om hun financiële zaken op een rijtje te krijgen.

Anika Jansen-Steenman (projectleider Staedion) is enthousiast over dit initiatief: ‘Ik denk dat het heel belangrijk is om te weten wie hulp wil krijgen. Dan werkt de ondersteuning veel beter’. Hilde voegt eraan toe: ‘Bovendien voorkomt dit veel extra werk. Zo kunnen we met de bestaande capaciteit meer mensen helpen.’

Warme overdracht

Kevin Priem (specialist partnerships bij Eneco) is voorstander van een warme overdracht: ‘In Den Haag heeft Eneco wel 5.000 klanten per jaar met achterstanden op de energierekening’. Hij waakt er wel voor dat het voor een landelijke organisatie als Eneco ondoenlijk is om in iedere gemeente een andere aanpak te hanteren. Daarom zou het goed zijn als in alle gemeenten in Nederland de mogelijkheid bestaat om inwoners aan te melden voor vroege hulp bij geldzorgen.

We kijken terug op een bijzondere bijeenkomst waarbij inzicht is geboden in diverse projecten van Schuldenlab070 en daarnaast veel inspiratie en handvatten bood voor deelnemers om er concreet mee aan de slag te gaan.