.
.
.

Schuldenlab070 doet mee met Startup in Residence The Hague!

10/05/2019

De vierde editie van Startup in Residence The Hague is van start! De gemeente Den Haag zoekt innovatieve oplossingen voor 7 nieuwe vraagstukken.

Wat is Startup in Residence The Hague?

Startup in Residence (SIR) is een programma dat startups oproept om innovatieve ideeën in te dienen voor stedelijke vraagstukken van de gemeente Den Haag. De beste ideeën mogen in samenwerking met de gemeente worden uitgewerkt tot prototype en getest worden in onze stad.

SIR Den Haag is onderdeel van het startup programma Impact Economy, dat werkt aan een sterk impact startup ecosysteem in Den Haag en startups faciliteert in hun groei.

Het Schuldenlab070 neemt dit jaar deel aan SIR met het vraagstuk ‘Hoe optimaliseren (en digitaliseren) we de financiële begeleiding van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB)?’

Financiële begeleiding van jongeren met LVB

Jongeren met een LVB zijn tussen de 18 en 27 jaar en hebben een IQ van tussen de 50 en 85. Naar schatting omvat dit zo’n 10% van de jongeren in Den Haag. Vaak hebben deze jongeren moeite met het begrijpen van facturen en rekeningen. Ook doen ze soms impulsieve aankopen en sluiten ze veel abonnementen af. Doordat ze niet altijd de gevolgen van hun gedrag overzien, zijn ze vatbaarder voor schulden.

Goede begeleiding is essentieel om de jongeren financieel stabiel te houden. Momenteel wordt dit gedaan met budgetbeheer, afspraakherinneringen en coaching. Deze hulp wordt gefinancierd vanuit de gemeente.

Waar zijn we naar op zoek?

We zoeken technologische oplossingen die mensen met een LVB begeleidt in hun financiële huishouding en met het nakomen van afspraken met financiële instellingen.

In een ideale situatie blijft de effectiviteit van de begeleiding hetzelfde of verbetert deze, maar dan met inzet van minder mensen en tegen lagere kosten. De oplossing kan een (gedeeltelijke) vervanging zijn van de huidige begeleiding.

Wat is er te winnen?

De financiële problemen onder LVB-jongeren gaan vaak gepaard met problemen op andere leefdomeinen, zoals dakloosheid, sociale isolatie en/of criminele activiteiten. De begeleiding is dus nodig, maar door de langdurigheid ervan is deze kostbaar. Met de optimalisering/digitalisering van de begeleiding komt er meer geld vrij en kunnen meer jongeren (beter) worden geholpen. Daarnaast kan een goede oplossing de zelfstandigheid van deze jongeren vergroten – en daarmee hun eigenwaarde.

Wat biedt SIR?

  • De kans op een opdracht om een prototype/pilot te realiseren;
  • Een uitgebreid programma met trainingen;
  • Kans op een vervolgopdracht of duurzame samenwerking bij een succesvolle pilot;
  • Toegang tot financiering voor het ontwikkelen van je prototype/pilot

Aanmelden kan tot  22 mei 2019
Voor meer informatie: https://www.starthubs.co/startupinresidencedenhaag