.
.
.

Zuid West, Thuis Best: samen zorgenvrij wonen!

Schuldenproblematiek overheerst het dagelijks leven. Daar komt bovenop dat schulden vaak niet de enige problemen zijn voor mensen. Een combinatie van schulden, verslaving, het gebrek aan inkomen en/of werk zorgt ervoor dat iemand verstrikt kan raken in een web van multiproblematiek. In Den Haag Zuidwest zijn er veel mensen die gevangen zitten in dit web. In de pilot Zuid West, Thuis Best willen we deze mensen als collectief versterken. Mensen die dat nodig hebben ontvangen snel de juiste hulp. Samen zoeken we voor hen naar een doorbraak. Daarnaast zeten we ons in om de straat een community te maken, waarin mensen elkaar helpen. Onze ambitie voor straten in Zuidwest is: samen zorgenvrij wonen! Daarbij staan de volgende uitgangspunten centraal:

  • Het schulden(zorgen)vrij krijgen van de bewoners.
  • Het aanpakken van meer dan alleen schulden. Ook op bijvoorbeeld de leefgebieden zorg, welzijn, werk, armoede en veiligheid zal er ingezet worden op verbetering.
  • Het bouwen van een community in de vorm van een zelfondersteunend netwerk van bewoners, waar mensen elkaar kunnen vinden, elkaar kunnen ondersteunen en helpen.
  • Het bewerkstelligen van een blijvend, duurzaam perspectief voor bewoners en de straat.

  Het uiteindelijke doel is het ontwerpen van een methodiek die werkt voor meerdere locaties in Den Haag. Als we één straat waarin multiproblematiek voorkomt gelukkiger kunnen maken en nieuw perspectief kunnen geven, dan kunnen we dat ook voor meerdere straten, voor wooncomplexen of voor wijken! De methodiek in Zuid West, Thuis Best willen we dus zo ontwerpen dat het opgeschaald en uitgebreid kan worden.   Huidige stand van zaken Deze zomer kijken we met verschillende organisaties hoe we het verschil kunnen gaan maken voor de bewoners van de Coevordenstraat. Stichting Lief en Leed, het Sociaal Hospitaal, HaagWonen, Schuldenlab070 en de Erasmus Universiteit werken hierin samen. Loopt de pilot goed? Dan gaan we het project na de zomer verder opschalen. Vanaf augustus wordt de uitvoeringsfase van het project geleid door Marga Kettmann. Zij neemt het project over van Raoul Rozestraten.

Marga Kettmann
Projectleider
Status project
Lopend
Schuldfase
Interventie
Doelgroep
Multi probleemgezinnen
Partners
Gemeente Den Haag
Meer informatie

Nieuws

Innovatieve oplossingen voor en door jongeren

Op 11 juni werd voor het eerst sinds corona weer een projectleidersmeeting georganiseerd. Een inspirerende meeting met bijzondere gasten. Daarom was h…

Pilot Zuid West, Thuis Best van start!

Zuid West, Thuis best is van start gegaan met een pilot in de Coevordenstraat in Den Haag. Stichting Lief en Leedstraten maakt samen met de bewoners e…

Partnerbijeenkomst in het teken van actieplan COVID-19

Op donderdag 9 juli jl. kwamen onze partners digitaal bijeen via Teams voor de periodieke partnerbijeenkomst. Deze bijeenkomst stond in het teken van…

Geldzaken070: belangrijk knooppunt in de route van schuldhulp

Steeds meer landelijke initiatieven zorgen ervoor dat mensen met geldzorgen snel en eenvoudig op de juiste plek voor hulp terecht komen. Geldzaken070…

Meer nieuws