.
.
.

Zuid West Thuis Best: samen zorgenvrij wonen!

Schuldenproblematiek overheerst het dagelijks leven. Daar komt bovenop dat schulden vaak niet de enige problemen zijn voor mensen. Een combinatie van schulden én psychiatrische aandoeningen, verslaving, het gebrek aan inkomen of werk en in sommige gevallen een verstandelijke beperking zorgt ervoor dat iemand verstrikt kan raken in een web van multiproblematiek. In Den Haag Zuidwest zijn er veel mensen die gevangen zitten in dit web, bovendien komt deze problematiek geconcentreerd voor. Dat zorgt ervoor dat op wijk-, straat- en flatniveau grote hoeveelheden mensen hiermee geconfronteerd worden. In de pilot Zuid West Thuis best worden de gezinnen in één wooncomplex collectief geholpen, een aanpak waarbij meerdere speerpunten centraal staan:

  • Het schulden(zorgen)vrij krijgen van de bewoners.
  • Het aanpakken van meer dan alleen schulden. Ook op bijvoorbeeld de leefgebieden zorg, welzijn, werk, armoede en veiligheid zal er ingezet worden op verbetering.
  • Het bouwen van een community in de vorm van een zelfondersteunend netwerk van bewoners, waar mensen elkaar kunnen vinden, terecht kunnen met vragen en van elkaar kunnen leren.
  • Het bewerkstelligen van een blijvend, duurzaam perspectief.

Huidige stand van zaken

In oktober 2019 is de verkenning voor de schuldenzorgenvrije flat gestart. De kern van deze verkenning bestond uit het organiseren van twee brainstormsessies met stakeholders. Dit heeft inmiddels geleid tot een projectopdracht en voor de opstartfase (3 tot 6 maanden) is een projectleider benoemd.

Raoul Rozestraten
Projectleider
Status project
Opstart fase
Schuldfase
Interventie
Doelgroep
Multi probleemgezinnen
Partners
Meer informatie

Nieuws

Collectief Schuldregelen wordt landelijk uitgerold

Minder uitval, meer tijd om schuldeisers mee te krijgen, meer aandacht voor nazorg in het natraject. Dat biedt Collectief Schuldregelen. Voor het rege…

Geldzaken070. Voor vroege hulp bij geldzorgen.

Eind 2019 is Geldzaken070 van start gegaan. Het doel van Geldzaken070 is om meer mensen met financiële vraagstukken vroegtijdig te verbinden aan de ju…

Samenwerken voor een lagere energienota

Vijftig huurders van Haag Wonen in Leyenburg en Rustenburg hebben een pakket gekregen waarmee ze hun energielasten kunnen verlagen. Het gaat onder mee…

JPF-aanpak wordt door steeds meer gemeenten overgenomen

Vorige maand maakte de gemeente Amsterdam bekend een programma te starten waarbij ze de schulden van jongeren overnemen en gaan onderhandelen met hun…

Meer nieuws