.
.
.

Wonen zonder schulden

Woningbouwcorporatie Staedion heeft geconstateerd dat 20% van hun studenten binnen een jaar betalingsproblemen heeft. De helft daarvan heeft zelfs binnen drie maanden een achterstand. Veel jongeren starten hun wooncarrière vanuit studentenhuisvesting. Ze hebben nog geen ervaring met het betalen van huur en andere vaste lasten. Uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HVA) blijkt dat betalingsproblemen bij jongeren tot 27 jaar voorkomen kunnen worden door het voeren van begrotingsgesprekken. De resultaten uit deze pilot worden (geanomiseerd) gedeeld met de HVA.

De ambitie is om jongeren een woonstart te geven zonder geldzorgen. Dit doen we op twee manieren. Enerzijds richten we ons op preventie, door begrotingsgesprekken aan te bieden aan nieuwe huurders. Anderzijds stabiliseren we bestaande schulden in één wooncomplex van Staedion. De woningcorporatie voert met alle nieuwe huurders (tot 27 jaar) die een studentenwoning betrekken een gratis begrotingsgesprek. Deze gesprekken worden gevoerd door de Helpdesk Geldzaken. Mochten er na het gesprek toch (nieuwe) betalingsproblemen optreden dan helpt een multidisciplinair team de studenten verder.

Verder stabiliseert Staedion bestaande schulden bij studenten die een betalingsachterstand hebben. Hier wordt met extra aandacht naar een passende oplossing gezocht.

Projectleider
Status project
Pilot
Schuldfase
Preventie
Doelgroep
Huurders van Staedion (tot 27 jaar)
Partners
Gemeente Den Haag, Staedion
Meer informatie

Nieuws

Banken starten in Den Haag met pilot om vroegtijdig schulden te signaleren

Wethouder Bert van Alphen (armoedebestrijding) gaf vandaag, woensdag 20 maart, het startschot voor de pilot ‘vroegsignalering schulden’. Het doel van…

Alle vaste lasten in één pakket

Het Vaste Lasten Pakket is er voor mensen met beginnende schulden. Hiermee zijn de maandelijkse betalingen voor de belangrijkste vaste lasten centraal…

Samenwerking met netwerkpartners brengt JPF verder

Aan de vooravond van 2019 hebben we samen met de netwerkorganisaties, verbonden aan JPF, teruggeblikt op drie jaar JPF. Vanuit de overtuiging die we d…

Haagse aanpak leidt tot landelijk SchuldenlabNL

Een podium voor iedereen die huishoudens met schulden uit de ellende wil halen. In Madurodam werd op 14 november de aftrap gegeven voor SchuldenlabNL….

Meer nieuws