.
.
.

Wonen zonder schulden

Woningbouwcorporatie Staedion heeft geconstateerd dat 20% van hun studenten binnen een jaar betalingsproblemen heeft. De helft daarvan heeft zelfs binnen drie maanden een achterstand. Veel jongeren starten hun wooncarrière vanuit studentenhuisvesting. Ze hebben nog geen ervaring met het betalen van huur en andere vaste lasten. Uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HVA) blijkt dat betalingsproblemen bij jongeren tot 27 jaar voorkomen kunnen worden door het voeren van begrotingsgesprekken. De resultaten uit deze pilot worden (geanomiseerd) gedeeld met de HVA.

De ambitie is om jongeren een woonstart te geven zonder geldzorgen. Dit doen we op twee manieren. Enerzijds richten we ons op preventie, door begrotingsgesprekken aan te bieden aan nieuwe huurders. Anderzijds stabiliseren we bestaande schulden in één wooncomplex van Staedion. De woningcorporatie voert met alle nieuwe huurders (tot 27 jaar) die een studentenwoning betrekken een gratis begrotingsgesprek. Deze gesprekken worden gevoerd door de Helpdesk Geldzaken. Mochten er na het gesprek toch (nieuwe) betalingsproblemen optreden dan helpt een multidisciplinair team de studenten verder.

Verder stabiliseert Staedion bestaande schulden bij studenten die een betalingsachterstand hebben. Hier wordt met extra aandacht naar een passende oplossing gezocht.

Anika Jansen
Projectleider
Status project
Lopend
Schuldfase
Preventie
Doelgroep
Huurders van Staedion (tot 27 jaar)
Partners
Gemeente Den Haag, Staedion
Meer informatie

Nieuws

‘Trots dat we er zijn voor de mensen die ons hard nodig hebben.’

Dinsdag 9 juli bestond Schuldenlab070 drie jaar. Om dat te vieren organiseerde Schuldenlab070 een diner voor haar partners. Tijdens het diner werd ter…

Open en eerlijk: de Rechtspraak in gesprek met jongeren

De Raad van de Rechtspraak organiseerde samen met Schuldenlab070, 125procent en de jeugdombudsman begin juni een dialoogsessie voor jong volwassenen,…

Den Haag test digitale buddy om schulden te voorkomen

De gemeente Den Haag heeft samen met de gemeenten Rotterdam, Amersfoort, Almere, Enschede, Maastricht, Leiden en Alkmaar de Buddy-app gelanceerd. Deze…

Interview over nieuwe pilot Schuldenvrij terug in de maatschappij

Radha Hardin-Jarbandhan is projectleider bij  Reclassering Nederland en een van de drijvende krachten achter de pilot Schuldenvrij terug in de maatsch…

Meer nieuws