.
.
.

Wonen zonder schulden

https://player.vimeo.com/video/359239966 Woningbouwcorporatie Staedion heeft geconstateerd dat 20% van hun studenten binnen een jaar betalingsproblemen heeft. De helft daarvan heeft zelfs binnen drie maanden een achterstand. Veel jongeren starten hun wooncarrière vanuit studentenhuisvesting. Ze hebb

Woningbouwcorporatie Staedion heeft geconstateerd dat 20% van hun studenten binnen een jaar betalingsproblemen heeft. De helft daarvan heeft zelfs binnen drie maanden een achterstand. Veel jongeren starten hun wooncarrière vanuit studentenhuisvesting. Ze hebben nog geen ervaring met het betalen van huur en andere vaste lasten. Uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HVA) blijkt dat betalingsproblemen bij jongeren tot 27 jaar voorkomen kunnen worden door het voeren van begrotingsgesprekken. De resultaten uit deze pilot worden (geanomiseerd) gedeeld met de HVA. De ambitie is om jongeren een woonstart te geven zonder geldzorgen. Dit doen ze op twee manieren. Enerzijds richten ze zich op preventie, door begrotingsgesprekken aan te bieden (uitgevoerd door de Helpdesk Geldzaken van de gemeente Den Haag). Mochten er na het gesprek toch (nieuwe) betalingsproblemen optreden dan helpt een multidisciplinair team bij Staedion de studenten verder. Anderzijds is ervaring opgedaan met het stabiliseren van bestaande schulden in één wooncomplex van Staedion.

Huidige stand van zaken

Het jaar 2020 zal gebruikt worden om de aanpak te optimaliseren. Op basis hiervan vindt besluitvorming plaats m.b.t. het voortzetten van de pilot.

Anika Jansen
Projectleider
Status project
Lopend
Schuldfase
Preventie
Doelgroep
Huurders van Staedion (tot 27 jaar)
Partners
Gemeente Den Haag, Staedion
Meer informatie

Nieuws

Collectief Schuldregelen wordt landelijk uitgerold

Minder uitval, meer tijd om schuldeisers mee te krijgen, meer aandacht voor nazorg in het natraject. Dat biedt Collectief Schuldregelen. Voor het rege…

Geldzaken070. Voor vroege hulp bij geldzorgen.

Eind 2019 is Geldzaken070 van start gegaan. Het doel van Geldzaken070 is om meer mensen met financiële vraagstukken vroegtijdig te verbinden aan de ju…

Samenwerken voor een lagere energienota

Vijftig huurders van Haag Wonen in Leyenburg en Rustenburg hebben een pakket gekregen waarmee ze hun energielasten kunnen verlagen. Het gaat onder mee…

JPF-aanpak wordt door steeds meer gemeenten overgenomen

Vorige maand maakte de gemeente Amsterdam bekend een programma te starten waarbij ze de schulden van jongeren overnemen en gaan onderhandelen met hun…

Meer nieuws