.
.
.

Wonen zonder schulden

https://player.vimeo.com/video/359239966 Omschrijving Woningbouwcorporatie Staedion heeft geconstateerd dat 20% van hun studenten binnen een jaar betalingsproblemen heeft. De helft daarvan heeft zelfs binnen drie maanden een achterstand. Veel jongeren starten hun wooncarrière vanuit studentenhuisves

Omschrijving

Woningbouwcorporatie Staedion heeft geconstateerd dat 20% van hun studenten binnen een jaar betalingsproblemen heeft. De helft daarvan heeft zelfs binnen drie maanden een achterstand. Veel jongeren starten hun wooncarrière vanuit studentenhuisvesting. Ze hebben nog geen ervaring met het betalen van huur en andere vaste lasten. Uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HVA) blijkt dat betalingsproblemen bij jongeren tot 27 jaar voorkomen kunnen worden door het voeren van begrotingsgesprekken. De resultaten uit deze pilot worden (geanomiseerd) gedeeld met de HVA. De ambitie is om jongeren een woonstart te geven zonder geldzorgen. Dit doen ze op twee manieren. Enerzijds richten ze zich op preventie, door begrotingsgesprekken aan te bieden (uitgevoerd door de Helpdesk Geldzaken van de gemeente Den Haag). Mochten er na het gesprek toch (nieuwe) betalingsproblemen optreden dan helpt een multidisciplinair team bij Staedion de studenten verder. Anderzijds is ervaring opgedaan met het stabiliseren van bestaande schulden in één wooncomplex van Staedion.

Huidige stand van zaken

Deze pilot is geïnitieerd vanuit Staedion en bevatte in 2019 twee onderdelen;

  • 1) het terugdringen van schulden bij studenten in het wooncomplex Asstraat
  • 2) het voeren van begrotingsgesprekken bij nieuwe studenten ter voorkoming van huurachterstanden.

De eerste lijn was dermate succesvol dat deze geïmplementeerd is in de reguliere werkwijze van Staedion. Voor de tweede lijn is inmiddels aansluiting gezocht bij de pilot Vaste Lasten Pakket. Door de samenvoeging worden capaciteit en energie effectief ingezet. De pilot Wonen zonder Schulden is daarmee afgerond.

 

Anika Jansen
Projectleider
Status project
Afgerond
Schuldfase
Preventie
Doelgroep
Huurders van Staedion (tot 27 jaar)
Partners
Gemeente Den Haag, Staedion
Meer informatie

Nieuws

Innovatieve oplossingen voor en door jongeren

Op 11 juni werd voor het eerst sinds corona weer een projectleidersmeeting georganiseerd. Een inspirerende meeting met bijzondere gasten. Daarom was h…

Pilot Zuid West, Thuis Best van start!

Zuid West, Thuis best is van start gegaan met een pilot in de Coevordenstraat in Den Haag. Stichting Lief en Leedstraten maakt samen met de bewoners e…

Partnerbijeenkomst in het teken van actieplan COVID-19

Op donderdag 9 juli jl. kwamen onze partners digitaal bijeen via Teams voor de periodieke partnerbijeenkomst. Deze bijeenkomst stond in het teken van…

Geldzaken070: belangrijk knooppunt in de route van schuldhulp

Steeds meer landelijke initiatieven zorgen ervoor dat mensen met geldzorgen snel en eenvoudig op de juiste plek voor hulp terecht komen. Geldzaken070…

Meer nieuws