.
.
.

Vaste Lasten Pakket

https://player.vimeo.com/video/359251386 De belangrijkste vaste lasten maandelijks betalen. Dat is de garantie die deelnemers aan het project Vaste Lasten Pakket krijgen. Met dit initiatief willen we mensen met beginnende financiële problemen een steuntje in de rug bieden. Dit doen we door hen de ru

De belangrijkste vaste lasten maandelijks betalen. Dat is de garantie die deelnemers aan het project Vaste Lasten Pakket krijgen. Met dit initiatief willen we mensen met beginnende financiële problemen een steuntje in de rug bieden. Dit doen we door hen de rust en ruimte te bieden die nodig is om zelf weer financieel stabiel te worden. Daarmee voorkomen we dat schulden verder oplopen en mensen écht in de problemen komen. Met het Vaste Lasten Pakket zijn de maandelijkse betalingen voor de belangrijkste vaste lasten centraal geregeld. Zo hebben deelnemers direct zicht op wat ze de rest van de maand te besteden hebben én hebben ze minder zorgen omdat de vaste lasten gewoon (op tijd) betaald worden. Daarnaast wordt er samen met leveranciers, per deelnemer, bekeken hoe we het maandelijkse bedrag voor de vaste lasten omlaag kunnen krijgen. Die besparing ontstaat door de best passende producten voor de deelnemer uit te kiezen, maar ook door een bijdrage van de deelnemende leveranciers. De grotere betalingszekerheid is voor hen namelijk reden om extra financieel voordeel te bieden aan de deelnemers van het pakket. Op deze manier werkt het Vaste Lasten Pakket zowel in het voordeel van de deelnemer als voor de leverancier.

Huidige stand van zaken

Het jaar 2020 zal gebruikt worden om de pilot af te wikkelen en te bepalen of (en in welke vorm) deze aanpak voortgezet kan worden.

In samenwerking met:

KPN, Aegon, Green Choice, Rabobank, Vodafone, Ziggo, Zilveren Kruis, Dunea, Staedion, CZ, ASR, Nationale Nederlanden, VGZ

Sylvia de Bruijn
Projectleider
Status project
Lopend
Schuldfase
Preventie
Doelgroep
mensen met laag inkomen en veel regelingen
Partners
Gemeente Den Haag, Purpose, Stichting Vaste Lasten Pakket
Meer informatie

Nieuws

Collectief Schuldregelen wordt landelijk uitgerold

Minder uitval, meer tijd om schuldeisers mee te krijgen, meer aandacht voor nazorg in het natraject. Dat biedt Collectief Schuldregelen. Voor het rege…

Geldzaken070. Voor vroege hulp bij geldzorgen.

Eind 2019 is Geldzaken070 van start gegaan. Het doel van Geldzaken070 is om meer mensen met financiële vraagstukken vroegtijdig te verbinden aan de ju…

Samenwerken voor een lagere energienota

Vijftig huurders van Haag Wonen in Leyenburg en Rustenburg hebben een pakket gekregen waarmee ze hun energielasten kunnen verlagen. Het gaat onder mee…

JPF-aanpak wordt door steeds meer gemeenten overgenomen

Vorige maand maakte de gemeente Amsterdam bekend een programma te starten waarbij ze de schulden van jongeren overnemen en gaan onderhandelen met hun…

Meer nieuws