.
.
.

Sociaal Hospitaal (SOHOS) 

Met het project Sociaal Hospitaal helpen we Haagse gezinnen met het oplossen van hun problemen. In het project worden ondersteuning en zorg geoptimaliseerd én wordt het gezin erbij betrokken met een maatschappelijke kosten-batenanalyse als startpunt.

In Den Haag wonen 3.200 multiprobleemgezinnen. Deze gezinnen hebben op meerdere leefdomeinen diverse problemen. Ze krijgen op dit moment meerdere hulpverleners over de vloer en maken gebruik van meerdere voorzieningen in zorg en sociale zekerheid. De kosten van een multiprobleemgezin zijn gemiddeld € 104.000,- per jaar, terwijl veel gezinnen hierdoor geen beter perspectief krijgen.

De mensen van Sociaal Hospitaal bekijken samen met de gezinnen de kosten van het gezin om van daaruit én vanuit de mogelijkheden die de wetten bieden, een plan van aanpak te maken.

Sociaal Hospitaal is een initiatief van het Instituut voor Publieke Waarden. Het wordt gefinancierd door een Health Impact Bond. Dit is een ‘pay for success’-contract waarbij een private investeerder – in dit geval zorgverzekeraar CZ – het project financiert en de uitvoerende ondernemer wordt afgerekend op het behalen van vooraf vastgestelde resultaten. Als deze resultaten worden behaald, betaalt de gemeente Den Haag CZ met een bescheiden rendement terug vanuit de gerealiseerde besparingen. Deze besparingen zijn aanmerkelijk hoger dan de investering.

 

Eelke Blokker
Projectleider
Status project
Lopend
Schuldfase
Curatie
Doelgroep
Multi probleemgezinnen
Partners
CZ, Gemeente Den Haag, Society Impact
Meer informatie

Nieuws

‘Te weinig oog voor mensen met verstandelijke beperking en schulden’

Instanties hebben te weinig oog voor mensen met een verstandelijke beperking die financiële problemen hebben. Deze groep dreigt daardoor nog dieper in…

Minder nieuwkomers in schulden door inburgering bij gemeenten

De inburgering van nieuwkomers gaat op de schop. Gemeenten krijgen vanaf 2020 de touwtjes weer in handen, zodat nieuwkomers niet meer zelf hun inburge…

Veel Nederlanders zien af van vakantie om schulden af te lossen

Een kwart van de Nederlanders zegt dit jaar niet op vakantie te gaan, iets meer dan een jaar eerder. Voornaamste reden om niet de koffers te pakken is…

The way out of debt

“Ik had vijf telefoonabonnementen en een lening”, zegt Shanti (22). “Ik wilde mijn mail niet meer openen. Zo kwam ik in de schulden.’ Zo ook Zeidy, ee…

Meer nieuws