.
.
.

Sociaal Hospitaal (SOHOS) 

https://player.vimeo.com/video/359248736 Met het project Sociaal Hospitaal helpen we Haagse gezinnen met het oplossen van hun problemen. In het project optimaliseren we zorg en ondersteuning, betrekken we het gezin en is een maatschappelijke kosten-batenanalyse het startpunt. In Den Haag wonen 3.200

Met het project Sociaal Hospitaal helpen we Haagse gezinnen met het oplossen van hun problemen. In het project optimaliseren we zorg en ondersteuning, betrekken we het gezin en is een maatschappelijke kosten-batenanalyse het startpunt. In Den Haag wonen 3.200 gezinnen met problemen op meerdere leefdomeinen. De maatschappelijke kosten van een multiprobleemgezin zijn gemiddeld €104.000,- per jaar terwijl veel gezinnen door de gefragmenteerde inzet geen beter perspectief krijgen. De mensen van Sociaal Hospitaal maken samen met de gezinnen een maatwerkplan waarmee de gezinnen effectiever geholpen worden. Sociaal Hospitaal is een initiatief van het Instituut voor Publieke Waarden. Het wordt gefinancierd door een Health Impact Bond. Dit is een ‘pay for success’-contract waarbij een private investeerder – in dit geval zorgverzekeraar CZ – het project financiert en de uitvoerende ondernemer wordt afgerekend op het behalen van vooraf vastgestelde resultaten. Als deze resultaten worden behaald, betaalt de gemeente Den Haag CZ met een bescheiden rendement terug vanuit de gerealiseerde besparingen. Deze besparingen zijn aanmerkelijk hoger dan de investering. Een voorlopige doorkijk naar de eerste 50 cases voorspelde een maatschappelijke opbrengst van ongeveer 1,3 miljoen in het eerste jaar na interventie. Een update van de resultaten van januari 2020 bevestigt de maatschappelijke meerwaarde. Deze aanpak wordt stapsgewijs geïntegreerd in de dienstverlening van de gemeente Den Haag.

Huidige stand van zaken

Sociaal Hospitaal kent inmiddels twee lijnen; het lopende project en de opschaling binnen de gemeente. Voor het lopende project vindt in 2020 de afronding plaats; in mei passeren de laatste huishoudens die in traject zijn genomen de jaargrens. Dit vormt de basis voor een laatste rapportage in het najaar. Daarnaast is een opschaling van 200 huishoudens in Den Haag vorm gegeven. Aan deze opschaling wordt met zes teams van de gemeente Den Haag gewerkt. De medewerkers van Sociaal Hospitaal verzorgen een opleiding op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Deze opschaling vindt niet meer plaats vanuit het Schuldenlab070.

De inzichten en behaalde resultaten van de ‘doorbraakmethode’ en het belang van verdere borging van deze aanpak staan centraal tijdens de themadag Schuldenlab070 presenteert… in de prakijkt! Tijdens deze bijeenkomst in het najaar worden ook de ervaringen van een aantal andere pilots van Schuldenlab070 gedeeld.

Meer weten?
Werkt u bij een gemeente en bent u geïnteresseerd in het implementeren van de Doorbraakmethode? Meer inforrmatie kunt u vinden op: www.schuldenlab.nl.

 

 

Eelke Blokker
Projectleider
Status project
Lopend
Schuldfase
Curatie
Doelgroep
Multi probleemgezinnen
Partners
CZ, Gemeente Den Haag, Instituut voor Publieke Waarden, Society Impact
Meer informatie

Nieuws

Innovatieve oplossingen voor en door jongeren

Op 11 juni werd voor het eerst sinds corona weer een projectleidersmeeting georganiseerd. Een inspirerende meeting met bijzondere gasten. Daarom was h…

Pilot Zuid West, Thuis Best van start!

Zuid West, Thuis best is van start gegaan met een pilot in de Coevordenstraat in Den Haag. Stichting Lief en Leedstraten maakt samen met de bewoners e…

Partnerbijeenkomst in het teken van actieplan COVID-19

Op donderdag 9 juli jl. kwamen onze partners digitaal bijeen via Teams voor de periodieke partnerbijeenkomst. Deze bijeenkomst stond in het teken van…

Geldzaken070: belangrijk knooppunt in de route van schuldhulp

Steeds meer landelijke initiatieven zorgen ervoor dat mensen met geldzorgen snel en eenvoudig op de juiste plek voor hulp terecht komen. Geldzaken070…

Meer nieuws