.
.
.

Schuldenvrij terug in de maatschappij

Mensen die in aanraking zijn gekomen met politie of justitie en een straf opgelegd krijgen, hebben ook vaak financiële problemen. Gedragsverandering door toezicht van Reclassering Nederland kan significant minder succesvol zijn door schuldenproblematiek.
Een integrale en versnelde schuldenaanpak biedt deze burgers een perspectief op een toekomst zonder schuldenzorgen. Hierdoor vergroot de kans op een succesvolle re-integratie en verlaagt de kans op recidive. Vanuit een gedeeld belang slaan Reclassering Nederland en gemeente Den Haag met ondersteuning van Society Impact de handen ineen om deze aanpak vorm te geven.

Reclassering Nederland biedt deze burgers integrale begeleiding op alle leefdomeinen. Bij lichte en middelmatige schulden ondersteunt Reclassering Nederland naast trajectbegeleiding ook bij het wegwerken van betalingsachterstanden. Bij problematische schulden loopt een schuldregelingstraject van de gemeente Den Haag naast de trajectbegeleiding van Reclassering Nederland.

De pilot heeft een omvang van 50 cliënten waarvan de helft jong volwassenen en de andere helft veroordeelden wegens huiselijk geweld. Het doel van de pilot is om te leren van de effecten van deze werkwijze en te verkennen of het zich leent voor een Social Impact Bond of andere vorm van impactfinanciering om opschaling van de interventie mogelijk te maken.

Projectleider
Status project
Pilot
Schuldfase
Interventie
Doelgroep
reclasseringsklanten
Partners
Gemeente Den Haag, Reclassering Nederland, Society Impact
Meer informatie

Nieuws

Banken starten in Den Haag met pilot om vroegtijdig schulden te signaleren

Wethouder Bert van Alphen (armoedebestrijding) gaf vandaag, woensdag 20 maart, het startschot voor de pilot ‘vroegsignalering schulden’. Het doel van…

Alle vaste lasten in één pakket

Het Vaste Lasten Pakket is er voor mensen met beginnende schulden. Hiermee zijn de maandelijkse betalingen voor de belangrijkste vaste lasten centraal…

Samenwerking met netwerkpartners brengt JPF verder

Aan de vooravond van 2019 hebben we samen met de netwerkorganisaties, verbonden aan JPF, teruggeblikt op drie jaar JPF. Vanuit de overtuiging die we d…

Haagse aanpak leidt tot landelijk SchuldenlabNL

Een podium voor iedereen die huishoudens met schulden uit de ellende wil halen. In Madurodam werd op 14 november de aftrap gegeven voor SchuldenlabNL….

Meer nieuws