.
.
.

Schuldenvrij terug in de maatschappij

Mensen die in aanraking zijn gekomen met politie of justitie en een straf opgelegd krijgen, hebben ook vaak financiële problemen. Gedragsverandering door toezicht van Reclassering Nederland kan significant minder succesvol zijn door schuldenproblematiek.

Reclassering Nederland biedt deze burgers integrale begeleiding op alle leefdomeinen. De doelstelling van de pilot is te toetsen of het combineren van de huidige aanpak van Stichting Reclassering Nederland met de integrale schuldenaanpak van Collectief Schuldregelen, en betere ketensamenwerking met de gemeente en Gemeentelijke Kredietbank Den Haag, leidt tot een
beter perspectief op een toekomst zonder schulden van Haagse reclasseringscliënten. Hierdoor vergroot de kans op een succesvolle re-integratie en verlaagt de kans op recidive.

De pilot heeft een omvang van 50 cliënten.

Anoeradha Hardin - Jarbandhan
Projectleider
Status project
Pilot
Schuldfase
Curatie, Interventie
Doelgroep
Cliënten van de Reclassering
Partners
Gemeente Den Haag, Reclassering Nederland, Society Impact
Meer informatie