.
.
.

Schuldenvrij terug in de maatschappij

https://player.vimeo.com/video/359249349 Mensen die in aanraking zijn gekomen met politie of justitie en een straf opgelegd krijgen, hebben ook vaak financiële problemen. Gedragsverandering door toezicht van Reclassering Nederland kan significant minder succesvol zijn door schuldenproblematiek. Recl

Mensen die in aanraking zijn gekomen met politie of justitie en een straf opgelegd krijgen, hebben ook vaak financiële problemen. Gedragsverandering door toezicht van Reclassering Nederland kan significant minder succesvol zijn door schuldenproblematiek. Reclassering Nederland biedt deze burgers integrale begeleiding op alle leefdomeinen. De doelstelling van de pilot is te toetsen of het combineren van de huidige aanpak van Stichting Reclassering Nederland met de integrale schuldenaanpak van Collectief Schuldregelen, en betere ketensamenwerking met de gemeente en Gemeentelijke Kredietbank Den Haag, leidt tot een beter perspectief op een toekomst zonder schulden van Haagse reclasseringscliënten. Hierdoor vergroot de kans op een succesvolle re-integratie en verlaagt de kans op recidive. De pilot heeft een omvang van 50 cliënten. In samenwerking met: De Volharding (inzet vrijwilligers).

Huidige stand van zaken:

  • De startbijeenkomst van de uitbreiding van de pilot: Schuldenvrij uit detentie; staat gepland eind september. De ambitie is om aansluitend met de pilot te starten. Lessons Learned vanuit de eerste groep worden hier nadrukkelijk bij betrokken.
  • De samenwerkingsafspraken met de gemeente zijn geoptimaliseerd (met input vanuit de Volharding), waardoor de dossiers sneller door kunnen richting het schuldregelen.
  • De instroom eind Q2 is een punt van aandacht. Als gevolg van de coronamaatregelen lag de prioriteit bij het primaire proces. De projectleider en toezichthouders pakken dit nu weer actief op.
Anoeradha Hardin-Jarbandhan
Projectleider
Status project
Lopend
Schuldfase
Vroege interventie
Doelgroep
Cliënten van de Reclassering
Partners
Gemeente Den Haag, Reclassering Nederland, Society Impact
Meer informatie

Nieuws

Innovatieve oplossingen voor en door jongeren

Op 11 juni werd voor het eerst sinds corona weer een projectleidersmeeting georganiseerd. Een inspirerende meeting met bijzondere gasten. Daarom was h…

Pilot Zuid West, Thuis Best van start!

Zuid West, Thuis best is van start gegaan met een pilot in de Coevordenstraat in Den Haag. Stichting Lief en Leedstraten maakt samen met de bewoners e…

Partnerbijeenkomst in het teken van actieplan COVID-19

Op donderdag 9 juli jl. kwamen onze partners digitaal bijeen via Teams voor de periodieke partnerbijeenkomst. Deze bijeenkomst stond in het teken van…

Geldzaken070: belangrijk knooppunt in de route van schuldhulp

Steeds meer landelijke initiatieven zorgen ervoor dat mensen met geldzorgen snel en eenvoudig op de juiste plek voor hulp terecht komen. Geldzaken070…

Meer nieuws