.
.
.

Saldo Baas

Voor veel studenten ontstaan er tijdens de studie schulden. Bijvoorbeeld bij DUO of bij vrienden en familie. Daarnaast komen betalingsachterstanden, o.a. bij de zorgverzekeraar en telefoonprovider, veelvoudig voor. Schulden leveren stress op. Uit ervaringen blijkt dat studenten met schulden vaker afwezig zijn, moe zijn door veel werken, weinig aandacht aan school besteden, hun studiekosten moeilijk kunnen betalen of zelfs stoppen met school. Daarnaast belemmeren schulden jongeren een toekomst op te bouwen. Je bent meer bezig met het aflossen dan met de toekomst. Zij ervaren een hoge drempel bij het zoeken van hulp. In dat kader is er een app ontwikkeld in samenwerking met studenten van hogeschool Inholland. Zij worden ook actief betrokken bij de doorontwikkeling en geven feedback op de inhoud, vorm en techniek.

De applicatie is als het ware een virtueel ‘maatje’ dat studenten persoonlijke hulp biedt met financieel overzicht. Op basis van de in de app ingevoerde informatie krijgt de student inzicht in inkomsten en uitgaven, en leert dus budgetteren. Door het gebruik van de app worden studenten op een laagdrempelige manier bewust gemaakt van de gevolgen van financiële tekorten die leiden tot schulden.


Huidige stand van zaken

Op basis van de evaluatie eind 2019, is de pilot voortgezet in 2020. De app wordt geoptimaliseerd en een tweede testfase onder studenten wordt uitgezet. Daarna wordt er bij aanvang van het komende studiejaar een campagne gelanceerd op andere Haagse hogescholen en wordt aansluiting gezocht bij het MBO-onderwijs.

Impact coronavirus:

De digitale vorm van het instrument maakt dat conform de planning kan worden uitgerold. Daar waar studenten niet fysiek vanuit een onderwijs locatie betrokken kunnen worden, is er volledig overgestapt op een online werkwijze.

Alan Bredenhorst
Projectleider
Status project
Lopend
Schuldfase
Preventie
Doelgroep
Jongeren
Partners
InHolland
Meer informatie

Nieuws

Innovatieve oplossingen voor en door jongeren

Op 11 juni werd voor het eerst sinds corona weer een projectleidersmeeting georganiseerd. Een inspirerende meeting met bijzondere gasten. Daarom was h…

Pilot Zuid West, Thuis Best van start!

Zuid West, Thuis best is van start gegaan met een pilot in de Coevordenstraat in Den Haag. Stichting Lief en Leedstraten maakt samen met de bewoners e…

Partnerbijeenkomst in het teken van actieplan COVID-19

Op donderdag 9 juli jl. kwamen onze partners digitaal bijeen via Teams voor de periodieke partnerbijeenkomst. Deze bijeenkomst stond in het teken van…

Geldzaken070: belangrijk knooppunt in de route van schuldhulp

Steeds meer landelijke initiatieven zorgen ervoor dat mensen met geldzorgen snel en eenvoudig op de juiste plek voor hulp terecht komen. Geldzaken070…

Meer nieuws