.
.
.

Saldo Baas

Voor veel studenten ontstaan er tijdens hun studie schulden, bijvoorbeeld bij DUO of bij vrienden en familie. Zij ervaren een hoge drempel bij het zoeken van hulp. Daarnaast komen betalingsachterstanden, o.a. bij de zorgverzekeraar en telefoonprovider, veelvoudig voor. Schulden leveren stress op.

Uit ervaringen blijkt dat studenten met schulden vaker afwezig zijn, moe zijn van werken, weinig aandacht aan school besteden, hun studiekosten moeilijk kunnen betalen of zelfs uitvallen. Daarnaast belemmeren schulden jongeren om een toekomst op te bouwen. Zij zijn meer bezig met het aflossen van schulden dan met hun toekomst. Hun salaris wordt direct gebruikt voor het aflossen van schulden. Het is voor hen, gezien de beperkte financiële middelen, moeilijker om bijvoorbeeld op kamers te gaan. Daarom is voor en door studenten een app ontwikkeld die dient als een virtueel ‘maatje’ en studenten persoonlijke hulp biedt om financieel overzicht te krijgen. De student krijgt op basis van de ingevoerde informatie tips om te bezuinigen op kosten. Via de app worden studenten op een laagdrempelige manier bewust gemaakt van de gevolgen van financiële tekorten die leiden tot schulden. En er wordt aandacht besteed aan het voorkomen daarvan.

Het doel van de app is:

Bereik: het bereiken van studenten (18+) van Hogeschool Inholland Den Haag.
Bewustwording: de doelgroep bewust maken van financiële consequenties tijdens het studentenleven.
Preventie: voorkomen dat studenten geldproblemen ontwikkelen en zorgen dat duidelijk is waar zij terecht kunnen.

Huidige stand van zaken

De pilot heeft gelopen tot eind 2019. Indien de evaluatie van deze pilot positief uitval, wordt de app bij diverse hogescholen en universiteiten aangeboden.

Alan Bredenhorst
Projectleider
Status project
Lopend
Schuldfase
Preventie
Doelgroep
Jongeren
Partners
InHolland
Meer informatie

Nieuws

Collectief Schuldregelen wordt landelijk uitgerold

Minder uitval, meer tijd om schuldeisers mee te krijgen, meer aandacht voor nazorg in het natraject. Dat biedt Collectief Schuldregelen. Voor het rege…

Geldzaken070. Voor vroege hulp bij geldzorgen.

Eind 2019 is Geldzaken070 van start gegaan. Het doel van Geldzaken070 is om meer mensen met financiële vraagstukken vroegtijdig te verbinden aan de ju…

Samenwerken voor een lagere energienota

Vijftig huurders van Haag Wonen in Leyenburg en Rustenburg hebben een pakket gekregen waarmee ze hun energielasten kunnen verlagen. Het gaat onder mee…

JPF-aanpak wordt door steeds meer gemeenten overgenomen

Vorige maand maakte de gemeente Amsterdam bekend een programma te starten waarbij ze de schulden van jongeren overnemen en gaan onderhandelen met hun…

Meer nieuws