.
.
.

Energiebespaarproject

De oorspronkelijke titel van het project was ‘LED verlichting voor minima’. Het doel was om de drempel om zelf te investeren in energiebesparende maatregelen in huis te verlagen. Het bleek dat dit projectidee inhoudelijk naadloos aansloot bij de ‘winterklaar acties’ die vanuit de gemeente Den Haag in het najaar van 2019 werden uitgevoerd. Het unieke van dit project was uiteindelijk niet zozeer de energiemaatregelen in huis als wel het feit dat jongeren van het Jongeren Perspectief Fonds de installatie voor hun rekening namen in het kader van hun maatschappelijke stage als tegenpresentatie aan de gemeente voor hulp bij schuldsanering. In een later stadium is ook de stichting BBOZ er bij betrokken. De ambities:

  1. maximaal 100 huurders van Haag Wonen in Leyenburg en deels in Rustenburg bereiken om ze te verleiden tot energiebesparende maatregelen
  2. Jongeren vanuit Jongeren Perspectief Fonds aan de slag laten gaan om huishoudens van isolatie en energiebesparende maatregelen in huis te voorzien
  3. Een lagere energierekening voor de deelnemers

Huidige stand van zaken De leereffecten tijdens de pilot hadden met name betrekking op het ‘verleiden’ van huurders om mee te doen en daarnaast de (intensieve)  begeleiding van de jongeren. De resultaten en inzichten bieden echter zeker perspectief op een vervolg zodra er weer huisbezoeken gepland kunnen worden (coronamaatregelen). Dit geeft de Gemeente Den Haag vorm.

Jaap Lageman
Projectleider
Status project
Afgerond
Schuldfase
Vroege interventie
Doelgroep
Huurders met een laag besteedbaar inkomen
Partners
Gemeente Den Haag, Haag Wonen, SVV Gildeplus
Meer informatie

Nieuws

Innovatieve oplossingen voor en door jongeren

Op 11 juni werd voor het eerst sinds corona weer een projectleidersmeeting georganiseerd. Een inspirerende meeting met bijzondere gasten. Daarom was h…

Pilot Zuid West, Thuis Best van start!

Zuid West, Thuis best is van start gegaan met een pilot in de Coevordenstraat in Den Haag. Stichting Lief en Leedstraten maakt samen met de bewoners e…

Partnerbijeenkomst in het teken van actieplan COVID-19

Op donderdag 9 juli jl. kwamen onze partners digitaal bijeen via Teams voor de periodieke partnerbijeenkomst. Deze bijeenkomst stond in het teken van…

Geldzaken070: belangrijk knooppunt in de route van schuldhulp

Steeds meer landelijke initiatieven zorgen ervoor dat mensen met geldzorgen snel en eenvoudig op de juiste plek voor hulp terecht komen. Geldzaken070…

Meer nieuws