.
.
.

Energiebespaarproject

Binnen deze pilot wordt bij 100 huishoudens LED verlichting geplaatst. De verwachting is dat de energierekening lager uitvalt en hierdoor het besteedbaar inkomen van deze deelnemers zal toenemen. We ontdekken samen met de huishoudens wat werkt en wat niet: hoe bereiken we mensen, wat heb je nodig om aanpassingen in je huis te doen en geeft het meer rust in het huishoudboekje? Indien deze interventie inderdaad de beoogde effecten oplevert, zal dit in het kader van armoedebestrijding aan een bredere doelgroep worden aangeboden. Duurzaamheid is een belangrijk hedendaags thema. Er wordt vanuit verschillende perspectieven ingezet op besparen, verduurzamen en overgaan op schone energie. Voor mensen in huurwoningen van woningcorporaties is het niet toegestaan en daarmee geen optie om zelf hun huis te verduurzamen. Daarnaast heeft een deel van de huishoudens in huurwoningen een laag besteedbaar inkomen. De uitdaging voor deze huishoudens zit niet in een duurzame toekomst, maar in een financieel leefbare situatie. Huishoudens die nog niet zijn overgestapt op energiebesparende LED verlichting kunnen geld besparen op hun energierekening door dit wel te doen. Omdat zij onvoldoende financiële middelen hebben wordt die investering in LED niet gedaan, terwijl het op korte termijn (minder dan twee jaar) geld bespaart op de energierekening. De ambitie is om hiervoor energieconsulenten te werven en op te leiden vanuit het werkzoekendenbestand van de gemeente Den Haag. Vanuit het Jongeren Perspectief Fonds worden jongeren in het kader van de maatschappelijke stage getraind om te participeren in deze pilot. Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) van de Gemeente Den Haag en het programma Energietransitie van de Gemeente Den Haag zijn hierbij betrokken. Huidige stand van zaken Deze pilot is in het najaar van 2019 opgestart en loopt tot april 2020.

Jaap Lageman
Projectleider
Status project
Lopend
Schuldfase
Vroege interventie
Doelgroep
Huurders met een laag besteedbaar inkomen
Partners
Gemeente Den Haag, Haag Wonen, SVV Gildeplus
Meer informatie

Nieuws

Collectief Schuldregelen wordt landelijk uitgerold

Minder uitval, meer tijd om schuldeisers mee te krijgen, meer aandacht voor nazorg in het natraject. Dat biedt Collectief Schuldregelen. Voor het rege…

Geldzaken070. Voor vroege hulp bij geldzorgen.

Eind 2019 is Geldzaken070 van start gegaan. Het doel van Geldzaken070 is om meer mensen met financiële vraagstukken vroegtijdig te verbinden aan de ju…

Samenwerken voor een lagere energienota

Vijftig huurders van Haag Wonen in Leyenburg en Rustenburg hebben een pakket gekregen waarmee ze hun energielasten kunnen verlagen. Het gaat onder mee…

JPF-aanpak wordt door steeds meer gemeenten overgenomen

Vorige maand maakte de gemeente Amsterdam bekend een programma te starten waarbij ze de schulden van jongeren overnemen en gaan onderhandelen met hun…

Meer nieuws