.
.
.

Financieel Slim Studeren

https://player.vimeo.com/video/359242949 Studenten met financiële problemen lopen meer risico op studie-uitval. Dit is een probleem voor de student zelf, maar het brengt ook hoge maatschappelijke kosten met zich mee. Zo gaat talent voor de arbeidsmarkt verloren, wordt er een groter beroep gedaan op

Studenten met financiële problemen lopen meer risico op studie-uitval. Dit is een probleem voor de student zelf, maar het brengt ook hoge maatschappelijke kosten met zich mee. Zo gaat talent voor de arbeidsmarkt verloren, wordt er een groter beroep gedaan op voorzieningen van de overheid zoals zorg en bijstand en lopen onderwijsinstellingen diplomabekostiging mis. In de pilot worden 25 studenten gedurende de looptijd begeleid door Hogeschool Inholland docenten die getraind zijn in de Jongeren Perspectief aanpak. Bij lichte en middelmatige schuldenproblematiek ondersteunt Hogeschool Inholland ook bij het wegwerken van betalingsachterstanden. Bij problematische schulden kan aanvullend een schuldregelingstraject van de gemeente Den Haag worden ingezet. Uit cijfers van de centrale studentenadministratie van Hogeschool Inholland kunnen we een voorzichtige conclusie trekken dat betalingsachterstanden voor studieachterstand zorgen. Dit staat in directe lijn met grotere onderzoeken die op dit gebied hebben plaatsgevonden. De ambitie is om door middel van de pilot inzicht te krijgen in de omvang van de schuldenproblematiek van de student en de effecten hiervan op hun studie.

Huidige stand van zaken

Hogeschool Inholland heeft in de zomer van 2019 besloten om de aanpak van de pilot aan te passen om de achterblijvende instroom te stimuleren. De pilot loopt een jaar door en in juni 2020 vindt besluitvorming plaats over de voortzetting.

 

Clarise Giersthove
Projectleider
Status project
Lopend
Schuldfase
Vroege interventie
Doelgroep
Studenten
Partners
Aegon, Gemeente Den Haag, InHolland, Society Impact
Meer informatie

Nieuws

Collectief Schuldregelen wordt landelijk uitgerold

Minder uitval, meer tijd om schuldeisers mee te krijgen, meer aandacht voor nazorg in het natraject. Dat biedt Collectief Schuldregelen. Voor het rege…

Geldzaken070. Voor vroege hulp bij geldzorgen.

Eind 2019 is Geldzaken070 van start gegaan. Het doel van Geldzaken070 is om meer mensen met financiële vraagstukken vroegtijdig te verbinden aan de ju…

Samenwerken voor een lagere energienota

Vijftig huurders van Haag Wonen in Leyenburg en Rustenburg hebben een pakket gekregen waarmee ze hun energielasten kunnen verlagen. Het gaat onder mee…

JPF-aanpak wordt door steeds meer gemeenten overgenomen

Vorige maand maakte de gemeente Amsterdam bekend een programma te starten waarbij ze de schulden van jongeren overnemen en gaan onderhandelen met hun…

Meer nieuws