.
.
.

Financieel Slim Studeren

Uit internationaal onderzoek is gebleken dat studenten met financiële problemen meer risico lopen op studie-uitval. Dit is niet alleen een probleem voor de student zelf, maar ook voor de gehele samenleving. Het brengt immers de nodige maatschappelijke kosten met zich mee. Zo gaat talent voor de arbeidsmarkt verloren, wordt een groter beroep gedaan op de bijstand en andere sociale voorzieningen, gaat mogelijk de zorgconsumptie omhoog, lopen onderwijsinstellingen afstudeerbonussen mis en zo zijn er nog meer (kostbare) effecten te noemen.

Vanuit een gedeeld belang slaan Inholland en gemeente Den Haag met ondersteuning van Society Impact de handen ineen om te kijken naar mogelijkheden om studenten te helpen financieel slim te studeren.

Uit cijfers van de centrale studentenadministratie van de Hogeschool kunnen we een voorzichtige conclusie trekken dat betalingsachterstanden voor studieachterstand zorgen. Dit staat in directe lijn met grotere onderzoeken die op dit gebied hebben plaatsgevonden. De ambitie is om door middel van een pilot inzicht te krijgen in de problematiek van de student. Welke soort schulden (lichte, middelmatige of problematische) heeft de student Hoeveel studenten breken hun studie af vanwege schulden?

In de pilot willen we 25 studenten in een traject van een jaar laten begeleiden door docenten van Inholland. Bij lichte en middelmatige schulden zal Inholland naast trajectbegeleiding ook ondersteunen bij het wegwerken van betalingsachterstanden. Bij problematische schulden zal een schuldregelingstraject van de gemeente Den Haag naast de trajectbegeleiding van Inholland lopen.

 

Nellie Donker
Projectleider
Status project
Opstart fase
Schuldfase
Curatie, Interventie
Doelgroep
Studenten
Partners
Gemeente Den Haag, InHolland, Society Impact
Meer informatie

Nieuws

Senioren laten toeslagen liggen

Senioren weten vaak niet dat ze in aanmerking komen voor huur- en zorgtoeslag. Zo’n 230.000 ouderen lopen hierdoor mogelijk jaarlijks duizenden euro’s…

Schuldhulpverlening van gemeenten nog niet op orde

Nog steeds vallen te veel mensen tussentijds uit bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook krijgen zelfstandigen geen of onvoldoende hulp als zij…

Schuldenindustrie is symptoombestrijding

Eén foutje bij het aankopen van een woning, opdraaien voor je partner met problemen of zelfs maar een iets te gortig telefoonabonnement. Vaak komen me…

Coalitieakkoorden (7): schulden prominent op agenda

De tien grootste gemeenten met een nieuwe coalitie hebben in hun akkoorden bijna allemaal doelen gesteld om de aanpak van schulden een impuls te geven…

Meer nieuws