.
.
.

Financieel Slim Studeren

https://player.vimeo.com/video/359242949 Studenten met financiële problemen lopen meer risico op studie-uitval. Dit is een probleem voor de student zelf, maar het brengt ook hoge maatschappelijke kosten met zich mee. Zo gaat talent voor de arbeidsmarkt verloren, wordt er een groter beroep gedaan op

Studenten met financiële problemen lopen meer risico op studie-uitval. Dit is een probleem voor de student zelf, maar het brengt ook hoge maatschappelijke kosten met zich mee. Zo gaat talent voor de arbeidsmarkt verloren, wordt er een groter beroep gedaan op voorzieningen van de overheid zoals zorg en bijstand en lopen onderwijsinstellingen diplomabekostiging mis. Het streven was om 25 studenten gedurende de looptijd te begeleiden door docenten getraind zijn in de aanpak van het Jongeren Perspectief Fonds; bij lichte en middelmatige schuldenproblematiek ondersteunt Hogeschool Inholland bij het wegwerken van betalingsachterstanden. Bij problematische schulden werd aanvullend een schuldregelingstraject van de gemeente Den Haag ingezet. Uit cijfers van de centrale studentenadministratie werd voorzichtig de  conclusie getrokken dat betalingsachterstanden voor studieachterstand zorgen. Dit staat in directe lijn met grotere onderzoeken die op dit gebied hebben plaatsgevonden. De ambitie was om door middel van de pilot inzicht te krijgen in de omvang van de schuldenproblematiek van de student en de effecten hiervan op hun studie. Uitgangspunten waren:

  • het ontwikkelen van een methodiek en een bijpassende zorginfrastructuur voor de locatie Den Haag
  • de samenwerking met de CSA voor het inzichtelijk maken van de cijfers/het aanleveren van 25 studenten t.b.v. de pilot
  • het trainen van 5 professionals binnen de Hogeschool Inholland als trajectbegeleider Financieel Slim Studeren waaronder een collega van het decanaat en een collega van de WIR.

Huidige stand van zaken

Er is op verschillende manieren geprobeerd de instroom van studenten met betalingsachterstanden te stimuleren, maar het streeftaantal werd niet gehaald. Uit de gegevens vanuit de centrale studenten administratie bleek de potentiele groep kleiner te zijn dan aangenomen, en het aantal aanmeldingen van eerste- tot  en met vierdejaars beperkt. Ook op het vlak van privacy (AVG) waren er knelpunten. De meer preventieve activiteiten zijn als nuttig ervaren; er is animo voor en de studenten van Inholland kunnen daar zelf ook een actieve rol in spelen. In dit kader wordt de koppeling gemaakt naar de Saldo Baas App (mede-ontwikkeld door studenten van hogeschool Inholland).

Vervolg

De pilot is afgerond en de positieve leereffecten worden ingebed in de staande organisatie. Studenten met een betalingsachterstand hebben een plek nodig binnen Inholland waar ze terecht kunnen en goed begeleid worden. De brede inzet van meer preventieve activiteiten wordt daarom voorgezet. De titel Financieel Slim Studeren wordt behouden om binnen Inholland aandacht te blijven vragen en houden voor dit thema en wordt opgeschaald binnen de organisatie van Inholland.  Tijdens een bijeenkomst in oktober: Schuldenlab070 presenteert… in de praktijk; wordt het startsein voor gegeven voor een verkenning op mogelijkheden voor verdere innovatie. In gesprek met andere onderwijsinstellingen worden de mogelijkheden onderzocht rond de thema’s: studentenzorg, preventie bij de start, overgang MBO-HBO en de gelijke kansen.

 

Clarise Giersthove
Projectleider
Status project
Afgerond
Schuldfase
Vroege interventie
Doelgroep
Studenten
Partners
Aegon, Gemeente Den Haag, InHolland, Society Impact
Meer informatie

Nieuws

Innovatieve oplossingen voor en door jongeren

Op 11 juni werd voor het eerst sinds corona weer een projectleidersmeeting georganiseerd. Een inspirerende meeting met bijzondere gasten. Daarom was h…

Pilot Zuid West, Thuis Best van start!

Zuid West, Thuis best is van start gegaan met een pilot in de Coevordenstraat in Den Haag. Stichting Lief en Leedstraten maakt samen met de bewoners e…

Partnerbijeenkomst in het teken van actieplan COVID-19

Op donderdag 9 juli jl. kwamen onze partners digitaal bijeen via Teams voor de periodieke partnerbijeenkomst. Deze bijeenkomst stond in het teken van…

Geldzaken070: belangrijk knooppunt in de route van schuldhulp

Steeds meer landelijke initiatieven zorgen ervoor dat mensen met geldzorgen snel en eenvoudig op de juiste plek voor hulp terecht komen. Geldzaken070…

Meer nieuws