.
.
.

Financieel in Balans

Met het project Financieel in Balans willen we de dienstverlening aan mensen met een laag inkomen vereenvoudigen. Het doel is om risico op problematische schulden te verminderen en de kwaliteit van leven van de deelnemers te verhogen.

Mensen met een laag en/of wisselend inkomen hebben te maken met een complex systeem aan regelingen. De uitbetaling vanuit regelingen gebeurt op verschillende momenten, waardoor het financiële huishouden een puzzel wordt en tot zorgen leidt. Met het project Financieel in Balans stroomlijnen we in- en uitgaven voor de burger. Hiermee willen we schulden voorkomen.

De inkomsten (salaris, uitkering, toeslagen, etc.) van de burger worden op een aparte rekening verzameld. Eén keer per maand wordt het verzamelde bedrag doorgestort naar de betaalrekening. Dit systeem moet overzicht en rust brengen bij de burger. We geven financiële tips en bieden de training ‘Weet wat je besteedt’ aan. We bieden daarnaast ondersteuning bij wijzigingen in het inkomen en het opbouwen van een spaarpotje. Dit moet ervoor zorgen dat het risico op problematische schulden afneemt.

De pilotfase moet uitwijzen of deze aanpak inwoners daadwerkelijk helpt om beter grip te krijgen en houden op de financiële situatie.

 

Willemijn de Boer
Projectleider
Status project
Lopend
Schuldfase
Preventie
Doelgroep
mensen met laag inkomen en veel regelingen
Partners
CAK, Gemeente Den Haag, SVB
Meer informatie

Nieuws

Banken starten in Den Haag met pilot om vroegtijdig schulden te signaleren

Wethouder Bert van Alphen (armoedebestrijding) gaf vandaag, woensdag 20 maart, het startschot voor de pilot ‘vroegsignalering schulden’. Het doel van…

Alle vaste lasten in één pakket

Het Vaste Lasten Pakket is er voor mensen met beginnende schulden. Hiermee zijn de maandelijkse betalingen voor de belangrijkste vaste lasten centraal…

Samenwerking met netwerkpartners brengt JPF verder

Aan de vooravond van 2019 hebben we samen met de netwerkorganisaties, verbonden aan JPF, teruggeblikt op drie jaar JPF. Vanuit de overtuiging die we d…

Haagse aanpak leidt tot landelijk SchuldenlabNL

Een podium voor iedereen die huishoudens met schulden uit de ellende wil halen. In Madurodam werd op 14 november de aftrap gegeven voor SchuldenlabNL….

Meer nieuws