.
.
.

Geldzaken070

https://vimeo.com/359238319 De doelstelling van Geldzaken070 is ‘meer mensen met financiële zorgen vroegtijdig verbinden aan de juiste ondersteuning, zodat geldzaken geen geldzorgen en problemen worden’. Wat er misgaat Mensen met geldzorgen zijn al vroeg in beeld bij meerdere landelijke en lokale or

De doelstelling van Geldzaken070 is ‘meer mensen met financiële zorgen vroegtijdig verbinden aan de juiste ondersteuning, zodat geldzaken geen geldzorgen en problemen worden’.

Wat er misgaat
Mensen met geldzorgen zijn al vroeg in beeld bij meerdere landelijke en lokale organisaties. Veel van deze organisaties zijn bereid om mensen hulp aan te bieden. Mensen blijken ook bereid om hulp te aanvaarden mits deze onvoorwaardelijk en laagdrempelig is. Organisaties die mensen kunnen koppelen aan hulp zien door het grote aantal aanbieders echter door de bomen het bos niet meer.

Hoe dat beter kan
Er is nu een digitale en fysieke centrale plek gericht op aanmelding.  Een centraal aanmeldpunt: Geldzaken070; waar de intake, snelle interventie en de inzet van vervolgdienstverlening georganiseerd wordt. Geldzaken070  biedt toegang tot alle dienstverlening in de stad. In de basis werkt Geldzaken070 als volgt; signaalpartners zoals schuldeisers, werkgevers, uitkeringsinstanties en maatschappelijke organisaties melden hun klanten met geldzorgen (nadat toestemming door hen is gegeven) aan bij Geldzaken070. Dan volgt een intake en aansluitend direct hulp. Als er meer ondersteuning nodig is volgt een vervolgactie: bijvoorbeeld koppeling aan vrijwilliger, aanbieding van online persoonlijke coach of doorverwijzing naar schuldhulpverlening of combinaties daarvan.

Huidige stand van zaken

  • De face to face gesprekken met klanten worden i.v.m. de coronamaatregelen alleen nog gevoerd in situaties waarin het echt niet anders kan. Bellen en beeldbellen worden als alternatief ingezet.
  • Het aantal aanmeldingen blijft nog achter bij de verwachtingen. Dit is wel conform het landelijke beeld. Ook Inforing (RIS) geeft aan dat de signalen vanuit vroegsignalering zijn afgenomen in het 2e kwartaal. Mogelijk duidt dit op een vertragend effect door de coronacrisisis en soepeler incassobeleid?
  • Er wordt een koppeling gemaakt met de voorbereidingen op de invoering van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) per 1-1-2021 (vroegsignalering). In Den Haag Zuid West (regiodeal) gaan we gelijk testen en leren. Met VGZ en CZ werken we al actief samen. Daarnaast gaan we met hen in Den Haag Zuid West Vroegsignaleringspilots uitvoeren.
  • Menzis, het UWV, ROC Mondriaan en Omnia zijn toegetreden als actieve aanmelders. KBvG sluit ook aan. Naast Staedion als actieve aanmelder hebben ook andere cooperaties interesse getoond.
  • Geldfit en 115 hebben de handen in één geslagen. 115 wordt vanaf juli kleinschalig in Den Haag uitgerold. Zij verwijzen direct naar Geldzaken070. In september volgt de landelijke uitrol.

In samenwerking met: VGZ, Menzis, Xtra, Welzijn Scheveningen, STEK, Humanitas, Kompassie, Humentum, Schuldhulpmaatje DH, Over Rood, De Volharding, Amargi, Idhem, Senioren Collectief

 

 

 

Tim Natte
Projectleider
Status project
Lopend
Schuldfase
Vroege interventie
Doelgroep
Mensen met een risico op schulden
Partners
Geldfit, Gemeente Den Haag, Maatschappelijk middenveld binnen gemeente Den Haag, Nederlandse Vereniging van Banken
Meer informatie

Nieuws

Innovatieve oplossingen voor en door jongeren

Op 11 juni werd voor het eerst sinds corona weer een projectleidersmeeting georganiseerd. Een inspirerende meeting met bijzondere gasten. Daarom was h…

Pilot Zuid West, Thuis Best van start!

Zuid West, Thuis best is van start gegaan met een pilot in de Coevordenstraat in Den Haag. Stichting Lief en Leedstraten maakt samen met de bewoners e…

Partnerbijeenkomst in het teken van actieplan COVID-19

Op donderdag 9 juli jl. kwamen onze partners digitaal bijeen via Teams voor de periodieke partnerbijeenkomst. Deze bijeenkomst stond in het teken van…

Geldzaken070: belangrijk knooppunt in de route van schuldhulp

Steeds meer landelijke initiatieven zorgen ervoor dat mensen met geldzorgen snel en eenvoudig op de juiste plek voor hulp terecht komen. Geldzaken070…

Meer nieuws