.
.
.

Centraal Aanmeldpunt

Het doel van het Centraal Aanmeldpunt is om meer mensen met financiële vraagstukken vroegtijdig te verbinden aan de juiste mensen, zodat geldzaken geen geldzorgen worden.
In de stadsdelen werken veel aanbieders met ondersteuning op financiële
vragen/problemen. Meer gebruik van de bestaande relaties tussen professionals en mensen met een financiële vraag, betere samenhang en samenwerking levert op dat er meer mensen beter geholpen kunnen worden (meer meldingen én sneller het juiste aanbod). Met behulp van slimme (digitale) infrastructuur en in samenwerking met diverse partners en actoren in de stad, willen we met het Centraal Aanmeldpunt het volgende bereiken:

  • Het maakt niet uit waar een burger terecht komt; de samenwerking in het stadsdeel is dusdanig dat aanbieders elke burger als gezamenlijke klant beschouwen.
  • Partijen die een relatie met de burger hebben, een financiële vraag signaleren, maar geen ondersteuning daarop kunnen bieden, hoeven niet meer te kiezen waar ze iemand naar toe sturen.
  • Aanbieders in de stadsdelen bemannen het centrale meldpunt op een wijze die ervoor zorgt dat een burger altijd snel in gesprek is en de juiste ondersteuning ontvangt. Dit kan zowel lichte als zware ondersteuning zijn.
  • Partijen die een relatie met de burger hebben worden ondersteund in het stellen van de juiste vragen over fi nanciën om vroegtijdig in gesprek te gaan en krijgen mogelijkheden aangeboden om mensen tools te bieden om financiële vraagstukken aan te pakken (wanneer ondersteuning niet nodig is).
Tim Natte
Projectleider
Status project
Pilot in ontwikkeling
Schuldfase
Interventie
Doelgroep
Mensen met een risico op schulden
Partners
Gemeente Den Haag
Meer informatie

Nieuws

Banken starten in Den Haag met pilot om vroegtijdig schulden te signaleren

Wethouder Bert van Alphen (armoedebestrijding) gaf vandaag, woensdag 20 maart, het startschot voor de pilot ‘vroegsignalering schulden’. Het doel van…

Alle vaste lasten in één pakket

Het Vaste Lasten Pakket is er voor mensen met beginnende schulden. Hiermee zijn de maandelijkse betalingen voor de belangrijkste vaste lasten centraal…

Samenwerking met netwerkpartners brengt JPF verder

Aan de vooravond van 2019 hebben we samen met de netwerkorganisaties, verbonden aan JPF, teruggeblikt op drie jaar JPF. Vanuit de overtuiging die we d…

Haagse aanpak leidt tot landelijk SchuldenlabNL

Een podium voor iedereen die huishoudens met schulden uit de ellende wil halen. In Madurodam werd op 14 november de aftrap gegeven voor SchuldenlabNL….

Meer nieuws