.
.
.

Partnerraad Schuldenlab070 geïnstalleerd

11/02/2020

Eind 2019 is de Partnerraad Schuldenlab070 geïnstalleerd. De Partnerraad vormt een vertegenwoordiging van alle partners van Schuldenlab070 en bestaat uit Han van Esch (Philadelphia), Joyce van Est (ASN Bank), Huug de Deugd (Hogeschool InHolland), Arron Bell (CAK), Willem Krzeszewski (Staedion) en Fred Dukel (gemeente Den Haag).

De Partnerraad Schuldenlab070 stelt, in afstemming met de partners, het jaarplan met de nieuwe innovatiethema’s vast, monitort de voortgang op innovaties, volgt de lopende projecten en denkt mee over financiering en fondsenwerving. Hiermee vormt de Partnerraad niet alleen de schakel tussen de partners van Schuldenlab070 maar ook met andere relevante stakeholders. De Partnerraad komt in ieder geval twee keer per jaar bij elkaar en zal tussentijds geregeld van zich laten horen.

Aan deze innovatiethema’s wordt door Schuldenlab070 gewerkt

De partnerraad en partners van Schuldenlab070 hebben in afstemming innovatiethema’s voor 2020 vastgesteld. Ziet u een verbinding met uw werkveld en de bovenstaande thema’s en wilt u graag meedenken en – werken? Neem dan contact op met Schuldenlab070.

Innovatiethema’s die doorlopen in 2020

Wonen in relatie tot armoede en schulden
Financiële zelfredzaamheid bij LVB
Sociaal incasseren
Scheiden en schulden

Nieuwe innovatiethema’s 2020
Energiearmoede
Verbeteren schuldhulp door inzet van slimme technologie
Armoede en schulden in relatie tot meedoen in de maatschappij