.
.
.

Partnerbijeenkomst in het teken van actieplan COVID-19

14/07/2020

Op donderdag 9 juli jl. kwamen onze partners digitaal bijeen via Teams voor de periodieke partnerbijeenkomst. Deze bijeenkomst stond in het teken van het actieplan COVID-19 van Schuldenlab070, een afgeleide van het landelijke actieplan COVID-19 van SchuldenlabNL.

Burgers vroegtijdig in beeld
COVID-19 heeft grote invloed op de maatschappij. Er zijn verschillende scenario’s van de financiële effecten die het virus heeft op de samenleving. Er zijn grote zorgen over burgers die financieel getroffen worden. Naast de noodmaatregelen die het Rijk heeft genomen is het van belang om te kijken welke acties we nu al moeten ondernemen om burgers vroegtijdig in beeld te brengen zodat zij tijdig de juiste ondersteuning krijgen. Dit om te voorkomen dat zij verder in de problemen raken.

Partners willen actie
SchuldenlabNL heeft hiertoe een landelijk actieplan COVID-19 opgesteld. In navolging hiervan heeft Schuldenlab070 voor Den Haag ook een COVID-19 actieplan geschreven. Tijdens de partnerbijeenkomst is het eerste concept van het actieplan besproken. De reacties op het actieplan waren positief. Partners zijn bereid om er samen de schouders onder te zetten en gaan langs diverse thema’s – gerelateerd aan COVID-19 en schulden en armoede – alles op alles zetten om de effecten van COVID-19 voor onze doelgroep zoveel mogelijk voor te zijn of te beperken. Komende maanden komen partners in diverse samenstelling samen om acties uit te werken en verder brengen.

COVID-19 onthult
COVID-19 onthult problemen in de samenleving. Het aantal fraudezaken is 5 keer hoger dan voorheen en burgers worden financieel misleid of gemanipuleerd. Maar het leert ons ook een hoop. Hoe heeft COVID-19 burgers en dienstverlening beïnvloed? Ineens moesten burgers noodgedwongen ‘online’ naar hun afspraak. De ervaring is dat burgers online beter bereikbaar zijn en dat zij zich tijdens een online afspraak vrijer voelen om informatie over hun situatie te delen. Online zijn zij anoniem(er) waardoor zij mogelijk minder belemmerd worden door schaamtegevoel. Een andere mooie ontwikkeling is dat deze situatie organisaties en professionals in korte tijd dwong om te doen wat nodig is, en bestaande processen en bureaucratie los te laten. De partners besluiten dat het goed zou zijn als we deze elementen vasthouden en waar mogelijk uitbreiden – voor een schuldenzorgenvrij Den Haag.