.
.

GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR GEDEELDE PROBLEMEN

Sadik Harchaoui | Society Impact

SCHULDENLAB070 VERENIGT PARTNERS EN BUNDELT POSITIEVE KRACHTEN

Aygul Keskin | Schuldenlab070

DEZE PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING MAAKT ECHT HET VERSCHIL VOOR ONZE INWONERS

Serge Urlings | Gemeente Den Haag en opdrachtnemer Schuldenlab070
.

Onze ambitie

SCHULDENPROBLEMATIEK SLIMMER EN BETER AANPAKKEN

In Den Haag wonen naar schatting 30.000 huishoudens die hun schulden niet meer kunnen betalen. En dat aantal groeit, met alle maatschappelijke, maar ook sociale gevolgen van dien. Het krijgen van schulden komt lang niet altijd door het uitgavenpatroon. Zo moeten steeds meer mensen rondkomen van een minimuminkomen, zijn uitgaven fors toegenomen door bijvoorbeeld gestegen huren en brengen ingrijpende gebeurtenissen als werkloosheid of een echtscheiding mensen ongewild in de problemen. Vaak raken mensen door schulden in een isolement, met weer nieuwe problemen tot gevolg. Het Schuldenlab070 is opgericht om deze vicieuze cirkel te doorbreken, met andere ogen naar schuldhulp te kijken en te werken aan een schuldenvrij Den Haag.

Onze aanpak

IEDEREEN KAN EN MAG MEEDOEN

In het Schuldenlab070 werken 28 landelijke, lokale, private en publieke partijen samen. We ontwikkelen gezamenlijk innovatieve oplossingen en aanpakken. Iedereen mag en kan meedoen en meedenken: bedrijven, overheden, vermogensfondsen en banken, maar ook bijvoorbeeld ondernemers, ontwerpers en onderzoekers. Samen bedenken we innovatieve oplossingen en aanpakken op het gebied van schulden en armoede.