.
.
.

NVVK enthousiast over aanpak Haagse jongeren met schulden

20/12/2018

 

Jongeren met problematische schulden krijgen vaak moeilijk schuldhulp. Daarom biedt het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) een innovatieve aanpak. Een jongere maakt samen met het JPF een  persoonlijk werkplan om duurzaam schuldenvrij te blijven. De NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening, is enthousiast over deze aanpak die recht doet aan de situatie van de schuldenaar en ook acceptabel is voor de schuldeiser. Volgens de brancheorganisatie is kennis van de Haagse aanpak ook nuttig voor andere NVVK-leden die een jongerenaanpak ontwikkelen.

Wie jong is en grote schulden heeft, krijgt moeilijk hulp. Jongeren bevinden zich vaak in een onstabiele situatie (geen vaste baan of nog studerend). Ook hebben zij met hun ontbrekende of te lage inkomen schuldeisers weinig te bieden. En als zij al wel in aanmerking komen voor  een schuldhulptraject, is er het risico op uitval doordat passende begeleiding ontbreekt.
Het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) biedt daarom een innovatieve aanpak aan jongeren van 18 tot en met 27 jaar die door schulden belemmerd worden in hun maatschappelijke ontwikkeling. Door een combinatie van schuldhulp en intensieve begeleiding zorgt het JPF dat de jongere toch een oplossing voor zijn schulden krijgt. Daarbij wordt ook een handreiking gedaan aan de schuldeisers.

Aanbod  aan schuldeisers
Schuldeisers krijgen een saneringsbedrag aangeboden. Dit saneringsbedrag vormt een schuld tussen het JPF en de jongere. De schuldaflossing heeft als uitgangspunt dat op zijn minst de minimale NVVK-aflosnorm wordt aangeboden aan de schuldeiser. Het aanbod wordt gedaan op basis van een vast percentage. Bij jongeren die qua inkomsten op maximaal  bijstandsniveau zitten, bedraagt het aanbod aan de schuldeisers in de basis 10% van hun vordering tegen finale kwijting (sanering). Als het aanbod lager uitvalt dan in een regulier traject dan wordt het percentage verhoogd met treden van 5%. Jongeren met een inkomen dat structureel boven bijstandsniveau ligt, betalen een hoger percentage aan hun schuldeisers. Deze jongeren lossen op basis van financiële draagkracht het ingezette saneringsbedrag af.
JPF vraagt schuldeisers om binnen 15 dagen te reageren op het afkoopvoorstel indien zij het niet eens zijn met dit voorstel. Als er geen reactie volgt, wordt uitgegaan van een akkoord.

Terugbetalen afkooppercentage saneringskrediet JPF
Het JPF zorgt ervoor dat alle jongeren  een maatschappelijke stage lopen om sociaal bewustzijn te creëren. Afhankelijk van de inkomenssituatie betalen de jongeren het afkooppercentage saneringskrediet JPF terug in natura (bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen) of in geld.

Begeleiding biedt jongeren toekomstperspectief
Het voordeel van deze aanpak is dat niet de schuld maar het toekomstperspectief van jongeren centraal staat. Het JPF kijkt integraal naar de leef- en woonsituatie van de jongere. Samen met het JPF maakt een jongere een perspectiefplan op maat met doelen om aan te werken. Het JPF begeleidt jongeren waar mogelijk naar werk of school, of ondersteunt in het continueren ervan. De jongere streeft ernaar duurzaam schuldenvrij te blijven. Dit is een belangrijk argument in de communicatierichting schuldeisers.

Kennis delen
De NVVK is enthousiast dat een van haar leden een oplossing heeft gevonden voor een taai probleem en hier ook al positieve resultaten mee heeft geboekt. De aanpak is gestoeld op dezelfde principes als die van de NVVK, namelijk het doen van een aanbod aan schuldeisers dat recht doet aan de situatie van de schuldenaar maar ook acceptabel is voor de schuldeiser. Door de begeleidingscomponent zorgt de aanpak voor een duurzaam resultaat.

Meer informatie
Gemeente Den Haag en het JPF delen graag de opgebouwde expertise met branchegenoten. Contactpersonen zijn:
– Beleid: Rutger Schoenmakers, rutger.schoenmakers@denhaag.nl , 06 16 52 73 01
– Uitvoering: Ingrid Leentvaar, ingrid.muilwijk-leentvaar@denhaag.nl, 06 83 62 33 40