.
.
.

‘Meer gemeenten zouden brugklasser gratis smartphone moeten geven’

12/10/2017

De gemeente Den Haag geeft ruim 1.000 brugklassers uit arme gezinnen een gratis smartphone. Dit kan maatschappelijke problemen in de toekomst voorkomen, stellen deskundigen. Als de ouders van die brugklassers tenminste ook goed opletten.

Vijf jaar geleden, ja, toen was een smartphone misschien nog een luxeproduct voor een middelbare scholier. Nu is het een noodzakelijk apparaat geworden voor een brugklasser: om mee te kunnen op school én om aansluiting te vinden in de klas, stellen deskundigen op het gebied van jeugd en media.

Dat Den Haag mobieltjes uitdeelt, is daarom een ‘prima project’, vindt Solange Jacobsen van adviesbureau Jeugd en Media. ,,Naar de brugklas gaan is een grote stap en het hebben van een smartphone hoort er tegenwoordig bij om die stap te kunnen maken. Je cijfers en rooster vind je in de Magister-app, de docent gebruikt Kahoot voor een quiz in de klas en na school praat iedereen verder in de WhatsApp-groep. Wij horen dat het voor steeds meer gezinnen lastig is om ervoor te zorgen dat een kind een telefoon of abonnement heeft waarmee hij daaraan mee kan doen.”

Om te voorkomen dat brugklassers uit gezinnen die op of net boven bijstandsniveau leven, al snel afhaken op hun nieuwe school of in een sociaal isolement belanden, sloten de gemeente Den Haag en de Haagse Stichting Leergeld een deal met Samsung en T-Mobile. De ruim 1.000 brugklassers krijgen een Samsung S4 voor vier jaar in bruikleen, hun ouders betalen eenmalig 10 euro eigen bijdrage. Bij de telefoon zit een abonnement voor een jaar. Na dat jaar wordt bekeken of de financiële steun nog steeds nodig is.

“Naar de brugklas gaan is een grote stap en het hebben van een smartphone hoort er tegenwoordig bij om die stap te kunnen maken”
Solange Jacobsen van adviesbureau Jeugd en Media

Armoedebeleid

Het benodigde geld komt onder meer uit een pot van 100 miljoen die staatssecretaris Klijnsma beschikbaar stelde om armoede onder kinderen te verlichten. Den Haag breidde er het al bestaande armoedebeleid (waarmee voor kinderen onder meer een fiets of een sportabonnement kan worden betaald) mee uit.

De Haagse VVD vindt het plan niets. ,,Als je een smartphone wilt, dan neem je maar een krantenwijk”, zegt raadslid Ingrid Michon. ,,Je krijgt ook scheve ogen in een klas: waarom krijgt zij een telefoon van de gemeente en ik niet?”

Jacobsen: ,,Een brugklasser heeft vaak echt al zijn zakgeld over voor een smartphone, maar het geld is er in sommige gezinnen gewoon niet. En iemand van 12 of 13 mag nog helemaal geen krantenwijk nemen. Je ziet nu een tweedeling ontstaan: kinderen die over veel ‘media’ beschikken en daar heel slim en handig mee worden en kinderen die dat niet zijn. Door die tweede categorie nu al te helpen, kunnen ze aansluiting vinden.”

Ouders betrekken

Maar, vindt Peter Nikken, lector Jeugd en Media bij hogeschool Windesheim, dan moeten de ouders er wel bij betrokken worden. ,,De ouders moeten hun kinderen erop wijzen dat die telefoon ook echt is om je schoolwerk goed georganiseerd te krijgen. Niet alleen voor de lol.” Als dat lukt, zullen we er als maatschappij veel voordeel van hebben, zegt hij. ,,Dan gaan ze een volwaardig onderdeel van onze samenleving uitmaken.”

Staatssecretaris Klijnsma, Jacobsen en Nikken juichen het toe als meer gemeenten het voorbeeld van Den Haag volgen. Vooralsnog is daar geen sprake van.

Bron: Cyril Rosman, AD, 23 aug 2017