.
.
.

Laatste college in de eerste reeks: 16 maart 2017

12/10/2017

Donderdag 16 maart 2017 is tijd voor het derde college van de Schuldenuniversiteit. Dit keer leren we meer over preventie, bezien vanuit beleid van de overheid. We krijgen meer inzicht in systemen rondom schuldhulpverlening en wat werkt in de preventie. Het college vindt van 15.00-17.00 plaats bij Het Nutshuis te Den Haag. Deze locatie is aangeboden door partner Fonds1818.

Ervaren onderzoeker en bestuurder Roel in ’t Veld verzorgt de keynote lezing. Hij vertelt over zijn voorstudie naar de maatschappelijke kosten en baten analyse van de schuldhulpverlening in Nederland. In november 2016 rondde hij hierover het rapport ‘Een Onbemind Probleem’ af. De huidige regels omtrent de schuldhulpverlening zijn niet houdbaar, maar hoe richten we de dienst dan anders in? Hoe voorkomen we een gang naar de schuldhulpverlening? In Arnhem werkt de gemeente sinds 2014 structureel aan preventieve aanpak van schulden middens het BooM-traject (Budgetondersteuning op maat) en de Beslisboom voor sociale wijkteams. Sella Meijs gaat hier nader op in en geeft een reactie op de lezing van Roel in ’t Veld. Presentatie is in handen van Serge Urlings, plaatsvervangend directeur Inkomen, Participatie en voorzieningen van de gemeente Den Haag.

Er zijn nog een paar plekken beschikbaar. Dus wilt u erbij zijn, geef u snel op via deze link.