.
.
.

Kinderen draaien regelmatig op voor PGB-schuld ouders

12/10/2017

Nederlandse kinderen worden geregeld opgezadeld met grote pgb-schulden. Ouders of zorginstellingen laten het geld vaak onterecht op naam van het kind zetten. Soms gaat het om een schulden van tienduizenden euro’s. Kinderen hebben deze schuld tegen wil en dank gekregen omdat een ouder of zorginstelling een pgb voor het betreffende kind aanvroeg, maar dit naderhand niet kon verantwoorden. Zodra een kind achttien jaar is, wordt deze geconfronteerd met de schulden. Het kind is hoofdelijk aansprakelijk, dus de schuldeisers komen het geld bij hem terugvorderen. Dat meldt tv-programma De Monitor (KRO-NCRV).

Uitvoerende instanties laten weten dat er juridisch gezien geen onderscheid gemaakt wordt tussen minderjarige of meerderjarige budgethouders. Zorgkantoor Zilveren Kruis erkent via een woordvoerder het probleem maar zegt gebonden te zijn aan de wet. Zilveren Kruis is in gesprek met het ministerie van VWS over een oplossing voor deze problematiek.
Bij de redactie van De Monitor zijn meerdere gevallen bekend van kinderen met grote pgb-schulden. Zoals die van twee kinderen uit één gezin die een schuld van respectievelijk 77.000 en 34.000 euro hebben. De moeder heeft jarenlang op naam van de kinderen onterecht pgb-geld ontvangen, zonder dat de kinderen ziek waren. Ze maakte de kinderen bewust ziek en gaf het geld voor zichzelf uit.

Een andere moeder zegt jarenlang onterecht pgb-geld te hebben ontvangen op naam van haar kind zonder dat ze zich daar bewust van was. Haar zoon van 17 krijgt binnenkort, als hij meerderjarig is, de rekening gepresenteerd. De moeder zelf zit al in een schuldsaneringstraject.