.
.
.

Jaarverslag branchevereniging NVVK

12/10/2017

De economische crisis lijkt achter de rug, maar het aandeel minima in de schuldhulpverlening is vorig jaar fors toegenomen.

Dit staat in het jaarverslag van de branchevereniging voor schuldhulpverlening NVVK dat op 17 mei verscheen. Bijna tweederde van de mensen die aanklopten voor schuldhulpverlening moet rondkomen van een minimumloon of lager. Opvallend omdat twee jaar daarvoor minima nog voor 44% deel uitmaakten van de groep.

Hardnekkiger

“We zien dat de financiële problemen hardnekkiger zijn geworden”, zegt Marco Florijn, voorzitter van de NVVK. “Veel mensen hebben minder te besteden door hogere lasten en minder vaste inkomen.” Het aantal mensen in de schuldhulpverlening blijft de afgelopen jaren vrij stabiel, maar de groep mensen met problemen verschuift dus naar de minima.

Overheid oorzaak

De NVVK pleit naar aanleiding van de cijfers uit het jaarverslag voor een vereenvoudiging van het stelsel van inkomensvoorzieningen en toeslagen. “De overheid is nu vaak de oorzaak van schulden. Het is zo ingewikkeld geworden dat mensen vaak bijna onbewust in de schulden komen”, aldus Florijn.

De brhttp://jaarverslag2016.nvvk.eu/anchevereniging zou ook willen dat schuldeisers wettelijk verplicht kunnen worden tot meer en snellere samenwerking in de zoektocht naar een oplossing uit de schulden te komen.

Download hier hier het NVVK-jaarverslag 2016