.
.
.

Jaarcongres Schulden en Armoede

12/10/2017

De armoede neemt toe in Nederland en steeds meer mensen hebben schulden en komen daar niet meer op eigen kracht uit. Schuldhulpverleners, maatschappelijk werkers, wijkteams en gemeenten staan voor een enorme opgave. Met relatief beperkte middelen helpen en coachen zij zoveel mogelijk en willen ze de mensen perspectief bieden. Daarbij moeten we verder kijken dan de gebaande paden, de vaste partners of de geijkte doelgroep en ons bewust worden van de rol van gedrag, situatie, keuze, geld en professionals!

Als het rijk beter meewerkt en gemeenten eerder kunnen ingrijpen kan, volgens de oud-voorzitter van Divosa, René Paas, de schade van schulden en armoede veel kleiner zijn. “In eerste instantie voor de mensen zelf omdat ze perspectief houden op een betere toekomst. Maar ook voor gemeenten die opdraaien voor de gevolgen van huisuitzetting en andere ondersteuning die nodig is om nog meer ellende te voorkomen. Schulden kennen alleen maar verliezers.”

Het congres ging over Verder kijken: voorbij wat zichtbaar is voor iedereen en verder kijken dan de regels en wat je denkt dat mogelijk is. Wat hebben wij echt nodig op korte termijn en waar willen we naartoe? U leest hier het verslag.