.
.
.

Interview over nieuwe pilot Schuldenvrij terug in de maatschappij

17/07/2019

Radha Hardin-Jarbandhan is projectleider bij  Reclassering Nederland en een van de drijvende krachten achter de pilot Schuldenvrij terug in de maatschappij. In deze pilot werken Reclassering Nederland, gemeente Den Haag en vrijwilligers samen om Hagenaars die in aanraking zijn gekomen met politie en justitie te helpen met een betere toekomst zonder schuldenlast. Een gesprek over het hoe en wat van deze pilot en waarom Den Haag een goede plek is voor dit experiment.

Waar richt het werk van Reclassering Nederland zich op?
Radha: “Wij werken  aan een veiliger samenleving door het voorkomen en verminderen van crimineel gedrag van mensen die ‘de fout zijn ingegaan’. We begeleiden en controleren mensen waarover een vonnis is uitgesproken en die onder toezicht staan. Wij zorgen onder andere voor de uitvoering van werkstraffen. We kijken daarbij onder andere naar de sociale en financiële problemen waar deze mensen vaak mee te maken hebben. Gedragsverandering is daarbij belangrijk. Wij willen herhaling van crimineel gedrag voorkomen en ervoor zorgen dat onze cliënten succesvol kunnen functioneren en re-integreren in de samenleving.”

“Het hebben van schulden is een probleem dat heel erg aanwezig is.”

Welke rol speelt schulden hierbij?
Radha: “De helft van reclasseringscliënten heeft te maken met schuldenproblematiek. Dat heeft vaak vervelende gevolgen voor deze mensen, hun gezinnen en hun omgeving: stress, onrust, slecht slapen en niet meer mee kunnen doen in de maatschappij. Het hebben van schulden is een probleem dat heel erg ‘aanwezig’ is. Mensen met schulden komen vaker in aanraking met de politie en leunen meer op  een uitkering en andere voorzieningen in het sociaal domein. Een integrale en versnelde schuldenaanpak biedt deze burgers een beter perspectief en een toekomst zonder schuldenzorgen. Hierdoor wordt  de kans op een succesvolle re-integratie vergroot en verlaagt de kans op recidive.”

Wat is de huidige praktijk van het oplossen van de schuldenproblematiek bij deze groep?
Radha: “We merken dat schuldhulpverlening in veel gemeenten lastig te bereiken is.  We hebben te maken met een versnipperde schuldhulpverlening, strenge toelatingseisen en lange wachttijden. Organisaties hebben vaak te weinig oog voor de bijzondere omstandigheden van cliënten. Die moeten bijvoorbeeld een hoge boete betalen, zitten een gevangenisstraf uit, moeten een psychiatrische behandeling ondergaan of  verrichten een werkstraf. Kortom, veel aan het hoofd en dan ontbreek vaak ook nog een inkomen op bijstandsniveau. Dit bemoeilijkt effectieve hulp. Bij gemeentes ontbreekt de specifieke kennis over reclasseringscliënten en hoe ze deze het beste kunnen benaderen. En we delen te weinig informatie met elkaar die nodig is voor een krachtige aanpak van de schuldproblematiek.”

Wat gaat de pilot ons brengen?
Radha: “De pilot is gestart op 1 juli en duurt 3 jaar. Gedurende deze periode worden 50 Haagse reclasseringscliënten geselecteerd en geholpen met een integrale en versnelde schuldenaanpak. Dit willen we doen door een snellere toegang tot de schuldhulpverlening. Vrijwilligers worden ingezet voor het ordenen van de administratie en er zijn korte lijnen tussen de reclassering, gemeente en vrijwilligers.  Een groot deel van deze groep zal bestaan uit plegers van huiselijk geweld, een fenomeen dat vaak in verband wordt gebracht met het hebben van schulden en geldzorgen.  Uiteindelijk willen we met de pilot een beter leven bieden voor deze cliënten met een toekomst zonder schuldenzorgen, waarbij de problematiek op andere leefgebieden ook op orde of onder controle is. Dit geeft een betere kans op succesvolle re-integratie en participatie en verkleining van de kans op recidive. “

En waarom in Den Haag?
Radha: “We zijn in contact gekomen met onze pilotpartners via het Schuldenlab070. De innovatieve manier van benaderen van de schuldproblematiek, daar loopt Den Haag in voorop. Het geeft ons een mooi platform voor kennis – en informatieuitwisseling en bovenal: er is in Den Haag ruimte voor het experiment.”

En vooruitkijkend, wat wordt het vervolg?
Radha: “Met wat we leren uit de pilot, kijken we hoe we daar landelijk een vervolg aan kunnen geven. Wij kijken daarbij naar de samenwerking tussen de organisaties, de duurzame oplossingen, communicatielijnen en de zelfredzaamheid van de cliënten. Uiteindelijk moet het gaan om de reducering van de maatschappelijke kosten en het maximaliseren van maatschappelijke baten. Tijdens de pilot gaan we dit uiteraard nauwlettend volgen en brengt een onderzoeksbureaus de interventies in kaart.”

Meer weten over dit project?
Binnenkort vind je op de projectpagina een video-interview met de betrokken personen bij de pilot Schuldenvrij terug in de maatschappij.