.
.
.

Innovatieve oplossingen voor en door jongeren

14/07/2020

Op 11 juni werd voor het eerst sinds corona weer een projectleidersmeeting georganiseerd. Een inspirerende meeting met bijzondere gasten. Daarom was het extra fijn dat deze meeting op locatie – en op gepaste afstand van elkaar – plaats kon vinden.

Programma
Het programma stond in het teken van jonge geesten en innovatieve oplossingen. Met die gedachte gingen projectleiders samen met jongeren aan de slag om in te spelen op de gevolgen van corona. Om hier goed op in te kunnen gaan gaven 2 jongeren de projectleiders een inkijkje in hun leven. Beide jongeren hebben een totaal andere achtergrond. Eén vertelde vanuit haar perspectief als deelnemer bij het Jongeren Perspectief Fonds en de ander vanuit haar rol als Haagse Jongerenambassadeur. De centrale vraag voor de projectleiders deze middag: Hoe kan je de actuele ontwikkelingen meenemen in jouw project?

Opbrengsten
Nadat de projectleiders in groepen uiteengingen om die vraag te beantwoorden, kwamen zij en de jongeren weer samen om de uitkomsten met elkaar te bespreken. Dat leverde niet alleen een concrete actie op, maar vooral interessante gespreksstof om van te leren:

– Samenwerken met jongeren door hen op social media zelf actief in te zetten voor de werving van deelnemers voor het Vaste Lasten Pakket (peer to peer)
– Een goed gesprek over het thema ‘generatieverschillen’ waarbij veel kennis, tips en ervaringen werden uitgewisseld.