.
.
.

Innovatiethema Wonen in relatie tot armoede & schulden

17/07/2019

De weg voor dak- & thuislozen naar een stabiele toekomst is uitdagend. Het tekort aan woningen voor deze mensen maakt het toewerken naar een stabiele leefsituatie heel moeilijk, of zelfs onmogelijk. Met een te lage kwaliteit van leven en geen perspectief op werk, scholing en participatie tot gevolg. De aard, omvang en hardnekkigheid van deze problemen vraagt om duurzame en innovatieve aanpakken. Daarom heeft Schuldenlab070 het thema ‘Wonen in relatie tot armoede & schulden’ benoemd als het belangrijkste innovatiethema van 2019.

Oplossingsrichtingen
Er is aantal oplossingsrichtingen om huisuitzettingen tegen te gaan en/of de woonproblematiek onder dak- & thuislozen op te lossen:

  • Doorbraakhypotheek: Het Instituut voor Publieke Waarden en Society Impact zijn bezig met het vormgeven van de doorbraakhypotheek: Mensen die langer dan nodig in publiek gefinancierde woonzorg verblijven, of daarin terecht dreigen te komen vanwege beperkte toegang tot schaarse (betaalbare) huisvesting, kunnen een hypotheek krijgen tot maximaal €150.000,-. Hierbij krijgen zij een maatwerkplan dat aandacht besteedt aan in ieder geval woongedrag en huishoudelijke financiën.
  • Woonruimte dakloze jongeren: Er zijn plannen om het pand aan de Van Ostadestraat 10 in Den Haag om te bouwen tot appartementen voor de doelgroepen van JPF & SOHOS.
  • Daklozenperspectieffonds: Schuldenlab070 gaat een Daklozenperspectieffonds opzetten om doorbraken te creëren voor dak -en thuisloze jongeren in Den Haag.
  • Designsessie Wonen: Young Colfield zoekt, door middel van een design sessie en in samenwerking met partners en stakeholders, naar richtingen waarin we een gamechanger rondom wonen & maatschappelijke opvang kunnen realiseren. Eind Q3 2019 worden de eerste resultaten verwacht.

Inspiratiebijeenkomst ‘Ik geef thuis’
Bovenstaande presenteren we op 23 september 2019 tijdens de inspiratiebijeenkomst ‘Ik geef thuis’. Deze bijzondere bijeenkomst in Den Haag organiseren we voor CEO’s/bestuurders van (grote) publieke en private partijen, investeerders, woningcorporaties en andere partijen die ons kunnen helpen bij het vraagstuk rondom maatschappelijke opvang. Tijdens de inspiratiesessie gaan de bestuurders niet alleen met elkáár praten, maar ook met ervaringsdeskundigen. Precies wat we nodig hebben om bewustzijn rondom het thema te creëren en te komen tot innovatieve samenwerking en een impactgedreven aanpak.

Meer weten?
Wil je meer weten of heb je zelf een idee over een doorbraak rondom deze problematiek? Neem dan contact op met Aygul Keskin (aygul.keskin@denhaag.nl) of Anouk Hendrikse (anouk.hendrikse@denhaag.nl).