.
.
.

Innovatiethema’s

In 2019 richt Schuldenlab070 zich op 7 innovatiethema’s. Op deze thema’s willen we vernieuwende aanpakken ontwikkelen, gericht op een schuldenzorgenvrije toekomst voor elke Hagenaar. De zoektocht naar welke aanpak het beste is voor ieder thema is nu in volle gang.

Armoede en schulden in relatie tot meedoen in de maatschappij

Als je langdurig in armoede leeft of structureel stress hebt over schulden, dan kan dit een ernstige belemmering vormen in het meedoen in de maatschap … Lees meer

Verbeteren schuldhulp door inzet van slimme technologie

Steeds vaker wordt technologie ingezet in het verbeteren van schuldhulpverlening. Ook zetten steeds meer organisaties kunstmatige intelligentie en alg … Lees meer

Energiearmoede

Duurzaamheid staat hoog op de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke agenda. Er zijn vele initiatieven op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld … Lees meer

Wonen in relatie tot armoede & schulden

Voor een perspectief op een beter bestaan is het noodzakelijk dat huisvesting goed geregeld is.

Financiële zelfredzaamheid bij LVB

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak moeite met hun financiële huishouding. Zıj doen soms impulsieve aankopen of hebben moe … Lees meer

Scheiden & Schulden

Scheiden is één van de levensgebeurtenissen die een grote impact kan hebben op de financiële situatie van mensen. Als er kinderen in het spel zijn en … Lees meer

Sociaal incasseren

Schulden lopen vaak in korte tijd fors op doordat o.a. invorderingsmaatregelen worden doorgevoerd  als de burger door beperkte betaalcapaciteit niet o … Lees meer