.
.
.

Innovatiethema’s

In 2019 richt Schuldenlab070 zich op 7 innovatiethema’s. Op deze thema’s willen we vernieuwende aanpakken ontwikkelen, gericht op een schuldenzorgenvrije toekomst voor elke Hagenaar. De zoektocht naar welke aanpak het beste is voor ieder thema is nu in volle gang.

Wonen in relatie tot armoede & schulden

Voor een perspectief op een beter bestaan is het noodzakelijk dat huisvesting goed geregeld is.

Financiële zelfredzaamheid bij LVB

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak moeite met hun financiële huishouding. Zıj doen soms impulsieve aankopen of hebben moe … Lees meer

Scheiden & Schulden

Scheiden is één van de levensgebeurtenissen die een grote impact kan hebben op de financiële situatie van mensen. Als er kinderen in het spel zijn en … Lees meer

Sociaal incasseren

Schulden lopen vaak in korte tijd fors op doordat o.a. invorderingsmaatregelen worden doorgevoerd  als de burger door beperkte betaalcapaciteit niet o … Lees meer

Financieel gezond met sport

Er zijn veel initiatieven binnen de sportwereld waarin sport wordt ingezet om maatschappelijke thema’s op te lossen. Vanwege een tekort aan financiële … Lees meer

Financieel gezond de arbeidsmarkt op

Werklozen met schulden of werkenden met een schommelend inkomen kunnen een kwetsbare financiële situatie hebben. Deze doelgroep heeft geen financiële … Lees meer

Saldo Baas app

Voor veel studenten ontstaan er tijdens hun studie schulden, bijvoorbeeld bij DUO of bij vrienden en familie. Zij ervaren een hoge drempel bij het zoe … Lees meer