.
.
.

Handreiking Ministerie BZK: Behoorlijke & Effectieve Invordering van geldschulden

12/10/2017

Om het behoorlijk en effectief invorderen van bestuursrechtelijke geldschulden te bevorderen is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ), in samenwerking met een grote groep mensen uit de (schulden)praktijk, een handreiking bestuursrechtelijke geldschulden opgesteld.

De handreiking beoogt een goed verloop van de communicatie met de burger te bevorderen waardoor een schuld in een zo vroeg mogelijk stadium, zonder veel bijkomende kosten, wordt terugbetaald. Daarbij is informeel, persoonlijk contact met de burger in de verschillende stadia van het invorderingsproces essentieel. Door informeel, persoonlijk contact ontstaat beter inzicht in de (on)mogelijkheden van de betalingsplichtige, waardoor schulden vaak eenvoudiger kunnen worden geïnd en ook meer begrip kan ontstaan voor de inning.

Wat is het pionierproject Behoorlijke en Effectieve Invordering?

Het ministerie van BZK start met het pioniertraject “Behoorlijke en Effectieve Invordering” om de ontwikkelde handreiking in samenwerking met een aantal gemeenten te testen. Het gaat daarbij om de uitwerking van de handreiking in de praktijk ten aanzien van de volgende vragen:

  1. Moeten er voor een behoorlijke en effectieve invordering processen worden aangepast?
  2. Hoe staat het met de samenwerking tussen de verschillende afdelingen (Sociale Dienst, Debiteurenbeheer, Gemeentelijke Belastingen en Schuldhulpverlening)?
  3. Welk instrument wordt op welk moment ingezet?
  4. Hoe communiceer je duidelijk met de burger die schulden heeft, zowel mondeling als op schrift?
  5. Welke vaardigheden hebben medewerkers nodig om op een andere manier te gaan werken?

Alle relevante informatie over het pioniertraject, zoals ‘Wat kunt u als deelnemende pioniergemeente verwachten?’ en ‘Wat is de planning?’, vindt u in deze informatiefolder.


Handreiking Behoorlijke en effectieve invordering van geldschulden

 

Bron: Prettig contact met de overheid