.
.
.

Handreiking Jongeren Perspectief aanpak beschikbaar voor gemeenten

17/01/2018

Op verzoek van diverse gemeenten is de Jongeren Perspectief aanpak opgeschreven in de vorm van een handreiking. Vanaf nu is de handreiking beschikbaar voor gemeenten die geïnteresseerd zijn in het implementeren van een dergelijke aanpak in hun gemeente.

In de zomer van 2016 heeft de gemeente Den Haag het initiatief genomen om onder de vlag van Schuldenlab070 te starten met de pilot Jongeren Perspectief Fonds. Na de 50 jongeren die in 2016 gestart zijn heeft het JPF wegens succes in 2017 nog eens plaats geboden voor 100 nieuwe jongeren.

De aanpak biedt een traject voor jongeren met problematische schulden die niet op een andere plek binnen de gemeente geholpen kunnen worden. De schulden van de jongeren worden gesaneerd, als tegenprestatie doen ze een maatschappelijke stage. Om een duurzame oplossing te bieden worden ze op alle leefgebieden begeleid zoals wonen, werk, dagbesteding en gezondheid.

Tijdens een expertmeeting gaven verschillende gemeenten aan een soortgelijke aanpak te (willen) ontwikkelen. De gemeente Den Haag heeft aangeboden de opgedane kennis zo transparant en uitgebreid mogelijk ter beschikking te stellen. Ook vanuit de landelijke partners van Schuldenlab070 klonk het verzoek om deze succesvolle aanpak te delen met andere gemeenten zodat ze niet met elke gemeente een afzonderlijk afspraken hoeven te maken.

Dit heeft geresulteerd in een handreiking voor gemeenten over de aanpak en ervaringen van het Jongeren Perspectief Fonds in Den Haag. Naast het doel en de uitgangspunten van de aanpak wordt in de handreiking aandacht besteed aan de trajectbegeleiding, schuldregelen, en randvoorwaarden die nodig zijn voor een succesvolle aanpak.

Werkt u bij een gemeente en bent u geïnteresseerd in het implementeren van een dergelijke aanpak voor jongeren met schulden? Mail dan naar schuldenlab070@denhaag.nl om de handreiking te ontvangen. Op woensdag 7 februari van 13:30 tot 16:30 uur organiseren wij een informatiebijeenkomst om vragen naar aanleiding van de handreiking te beantwoorden. U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst.

Lees meer over het Jongeren Perspectief Fonds.