.
.
.

Gemeente Den Haag koopt schulden van jongeren

12/10/2017

Den Haag krijgt een Schuldenlab waarmee de gemeente samen met maatschappelijke partners innovatieve oplossingen gaat ontwikkelen om de Haagse schuldenproblematiek aan te pakken. Eén van de vernieuwingen betreft het Jongeren Perspectief Fonds. Hiermee wordt aan een jongere met schulden een saneringskrediet verstrekt dat niet in geld maar deels met vrijwilligerswerk wordt terug betaald.

Bijna één op de vijf huishoudens heeft te maken met problematische schulden. In het beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2019 stelt het Haagse college dat er in de komende jaren extra wordt ingezet op het voorkomen en stabiliseren van problematische schulden. Daarnaast wordt ook de dienstverlening op gebied van schuldhulp verbeterd. Innovatie is een nieuwe pijler van het gemeentelijke schuldhulpbeleid.

Wethouder Rabin Baldewsingh (SZW): “Ik maak mij grote zorgen over het toenemend aantal mensen met schulden in onze stad. Steeds meer mensen moeten rondkomen van een minimaal inkomen, terwijl uitgaven fors zijn toegenomen. Ook ingrijpende gebeurtenissen als scheiding en werkloosheid brengen mensen ongewild in problemen. Met dit beleidsplan hebben we een stevige basis om een grote groep Hagenaars nieuw perspectief te bieden.”

Schuldenlab
In het Schuldenlab bedenken gemeente en maatschappelijke partners vernieuwende iniatieven om de schuldenproblematiek aan te pakken. De ideeën worden in de vorm van een pilot uitgeprobeerd en geëvalueerd en richten zich op preventie, minder bureaucratie en op het opkopen van schulden.

Met het Schuldenlab neemt de gemeente het initatief om partners bij elkaar te brengen en dit gezamenlijk als stedelijk probleem op te lossen. Daarnaast wil de gemeente innovatie stimuleren en is het daarmee een aanvulling op bestaande schuldhulpverlening.

Jongeren Perspectief Fonds
Uniek  in Nederland is het Jongeren Perspectief Fonds dat voor de zomer van 2016 wordt gestart als onderdeel van het Schuldenlab. Aan de schuldeisers van een jongere wordt een aflossingsvoorstel gedaan in ruil voor kwijtschelding van het grootste deel van de schuld. De restschuld wordt door de gemeente Den Haag via het Jongeren Perspectief Fonds overgenomen. De jongere betaalt deze terug door te investeren in zijn of haar toekomst. Dat kan bijvoorbeeld door een opleiding te volgen of te gaan werken, in combinatie met vrijwilligerswerk.

Het fonds kan ook worden ingezet om in noodzakelijke kosten te voorzien omdat bijvoorbeeld de ouders van een jongere schulden hebben. Te denken valt aan een voorschot van het schoolgeld om weer met een opleiding te beginnen. Met het Jongeren Perspectief Fonds krijgen Haagse jongeren met schulden op korte termijn weer de kans om zich volledig te richten op hun ontwikkeling door middel van school of werk. De gemeente is in gesprek met partners in de stad om ook een bijdrage te leveren aan het Jongeren Perspectief Fonds.