.
.
.

Geldzaken070. Voor vroege hulp bij geldzorgen.

11/02/2020

Eind 2019 is Geldzaken070 van start gegaan. Het doel van Geldzaken070 is om meer mensen met financiële vraagstukken vroegtijdig te verbinden aan de juiste mensen, zodat geldzaken geen geldzorgen worden.

De krachten bundelen
Geldzaken070 is het expertisecentrum waar alle aanmeldende organisaties gebruik van kunnen maken. De aanmeldende partij hoeft niet langer te zoeken waar zijn cliënt het beste geholpen kan worden: een aanmelding bij Geldzaken070 volstaat. Directe hulp en de inzet van duurzame begeleiding wordt er georganiseerd. De samenwerkende begeleidende partijen bundelen er hun krachten en ontsluiten er hun expertise gezamenlijk. Het is een plek gericht op vroegsignalering van financiële problemen en preventieve of in ieder geval vroege hulp bij geldzorgen. In Geldzaken070 komen dus alle elementen voor een gezond financieel huishouden samen.

Directe hulp
Hagenaars die bij Geldzaken070 terechtkomen met geldzorgen worden direct geholpen door een professional. Die bepaalt welke duurzame begeleiding nodig is en welke partij die het beste kan geven. De passende hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit het stabiliseren van de huidige situatie, zo nodig gevolgd door koppeling aan een begeleidende instantie die gespecialiseerd is in de problematiek of omstandigheden van de cliënt. Denk aan een verstandelijke beperking, psychische problematiek of specifieke kennis van een doelgroep, zoals jongeren of juist senioren. Maar een cliënt kan ook voor langere tijd worden gekoppeld aan een vrijwilliger die hem kan helpen bij het op orde krijgen van de administratie. Hiervoor wordt binnen Geldzaken070 samengewerkt met vrijwilligersorganisaties.

Iedereen wint
Samenwerken doe je niet zomaar: het moet iets opleveren. De belangrijkste afweging is: kunnen we samen meer bereiken dan ieder voor zichzelf? Door samen met partners in de stad vorm te geven aan Geldzaken070, maakt Schuldenlab070 het mogelijk te leren van elkaar en de dienstverlening beter op elkaar af te stemmen en te verbeteren. Dit geldt ook voor schuldeisers. Zij zijn onderdeel van het probleem en kunnen nu onderdeel worden van de oplossing. Ook zij hebben er profijt van als mensen hun rekeningen weer gaan betalen. Zo komt Den Haag tot schaalbare oplossingen en een effectievere samenwerking. Resultaat: veel meer Hagenaars kunnen worden geholpen met hun geldzorgen. Er wordt voorkomen dat financiële zorgen financiële problemen worden. En daarmee zijn cliënt, gemeente én schuldeisers beter af.

Lees meer over het project Geldzaken070 en kijk op www.geldzaken070.nl voor meer informatie over de samenwerkende partijen binnen Geldzaken070.