.
.
.

Factsheet Armoede en Schulden

12/10/2017

In de afgelopen jaren is armoede- en schuldenproblematiek nadrukkelijk op de agenda komen te staan. De ‘dossiergroep armoede en schulden’ van het G32-Stedennetwerk heeft zich de afgelopen jaren ingezet om kritisch te kijken naar het rijksbeleid en het eigen beleid. Deze factsheet van Platform31 geeft bestuurders en ambtenaren snel inzicht in de grote opgaven waar zij voor staan. Het biedt informatie over de omvang van de problematiek en mogelijkheden voor adequate ondersteuning. Naast de belangrijkste kerncijfers over armoede en schulden in Nederland bevat deze factsheet ook een overzicht van ontwikkelingen in wet- en regelgeving en verwijzingen naar relevante publicaties. En het biedt concrete oplossingsrichtingen en voorbeelden voor dilemma’s rond schulden waar veel gemeenten mee worstelen.

Bron: Platform 31, juni 2017

Facsheet_Armoede_en_Schulden