.
.
.

Digitale CEO-bijeenkomst Schuldenlab070 in het teken van Actieplan070

27/10/2020

Op 22 september vond opnieuw een digitale CEO-bijeenkomst van het Schuldenlab070 plaats. Huug de Deugd, voorzitter van de Partnerraad, presenteerde de bijeenkomst en zat de sessie voor. Naast een selectie van de partners van Schuldenlab070, waren onder meer wethouder Bert van Alphen en Fred Dukel, directeur SZW, aanwezig om concrete vervolgstappen van het Actieplan070 te destilleren.

Het Actieplan070, opgesteld in samenwerking met Deloitte, is naar aanleiding van de coronacrisis in het voorjaar vervaardigd om de verwachte boeggolf van Haagse jongeren en zzp’ers met geldzorgen te helpen. Schuldenlab070 heeft op basis van dit plan een opeenvolgende reeks online sessies voor haar partners georganiseerd, waarvan de CEO-bijeenkomst op 22 september een vervolg is.

Vroegsignalering staat centraal

In deze bijeenkomst stond het thema vroegsignalering centraal. In gezamenlijkheid met de partners is besproken hoe Haagse burgers, die financieel extra geraakt worden door de crisis, tijdig gelokaliseerd kunnen worden om de juiste hulp te kunnen bieden. De noodzaak werd gevoeld om vooral aan te sluiten bij reeds bestaande initiatieven rondom vroegsignalering in de stad. Ook werden de partners opgeroepen om waar mogelijk bij te dragen aan het projectteam van het actieplan, zodat Schuldenlab070 zo snel mogelijk concrete stappen kan zetten.

Momenteel bereid het kernteam van Schuldenlab070 een follow-up van de CEO-bijeenkomst op 22 september voor.