.
.
.

Collectief Schuldregelen

20/12/2018

Op 6 november 2018 vertelde Nancy Hendriks, projectleider Collectief Schuldregelen tijdens een workshop op de NVVK-kennisdag meer over het project Collectief Schuldregelen. Er liggen vooral kansen in de doorlooptijden (versnelling in het proces), uniformiteit van schuldregelen en in opschaling. Het project Collectief Sschuldregelen is deelnemer in het NVVK- Innovatielaboratorium.

Resultaten
Collectief Schuldregelen is een project van gezamenlijkheid, waarbij in alle fasen van het project (verkenning tot uitwerking) nauw samengewerkt wordt met de partijen en de gemeenten. We moeten zoeken naar overeenstemming om het doel samen te bereiken.
In de afgelopen maanden is er veelvuldig overleg geweest over samenwerking en uitvoering van het project Ccollectief Sschuldregelen. Deze overleggen hebben tot een consensus geleid met 22 van de partijen uit onze top 30, waarbij we met 12 partijen starten met de pilot. We hebben veel bereikt in de afspraken, en we willen benadrukken dat we door overeenstemming een verwachting hebben gecreëerd die we tot uitvoering willen brengen op grote schaal.

Waarom is het een innovatie?
We willen de doorlooptijd van het schuldhulpverleningsproces optimaliseren. Zo hopen we effect te zien in de doorlooptijden schuldregelen doordat administratieve lasten voor de burger worden verlaagd. De focus kan dan gaan naar nazorg en preventie.

Sociaal incasseren?
Een aandachtspunt is het creëren van bewustzijn over sociaal incasseren. Dit houdt in dat bedrijven, overheid en de incassosector er alles aan doen om extra kosten te beperken en samen met de schuldenaar te zoeken naar realistische en dus duurzame betalingsregelingen. Door sociaal incasseren krijg je als schuldeiser sneller en meer geld terug en worden er significant minder kosten gemaakt.

Meer informatie
Lees meer over de pilot deelname in het NVVK-Innovatielaboratoruim.
of neem contact op met nancy.hendriksyard@denhaag.nl