.
.
.

Collectief Schuldregelen wordt landelijk uitgerold

11/02/2020

Minder uitval, meer tijd om schuldeisers mee te krijgen, meer aandacht voor nazorg in het natraject. Dat biedt Collectief Schuldregelen. Voor het regelen van schulden staat nu nog een doorlooptijd van 120 dagen voordat iemand kan beginnen aan de schuldsanering, die drie jaar duurt. De gemeente Den Haag berekende dat zij jaarlijks 84.000 brieven verstuurt om per individueel dossier met alle verschillende schuldeisers de schulden te regelen. Daar zit een grote groep mensen omheen die zowel bij gemeenten als bij schuldeisers bezig is dit in goede banen te leiden.

Vertrouwen en vereenvoudiging
Het kan ook anders, aldus projectleider Nancy Hendriks. Door uit te gaan van vertrouwen en door in te zetten op vereenvoudiging. Schuldeisers kunnen erop vertrouwen dat gemeentelijke schuldhulpverleners handelen in het belang van zowel schuldeisers als mensen met schulden. In de maatschappij leeft bovendien meer dan vroeger het besef dat schulden niet per definitie ‘eigen schuld’ zijn.

Vooraf akkoord
Eigenlijk zijn er maar drie dingen nodig om schulden te regelen: een overzicht van de schulden, een akkoord van de schuldeisende partijen en een inkomen. “Bij Collectief Schuldregelen stappen we af van de oude werkwijze: het versturen van brieven per schuld. We wisselen overzichten uit per schuldeisende partij. Dit overzicht is enkel om te checken of het saldo klopt en om de schuldeisende partij te laten weten dat deze persoon zich gemeld heeft bij de gemeente. De schuldeisende partij gaat op basis van gemaakte afspraken vooraf akkoord. Zij ontvangt alleen nog een overzicht met het uiteindelijke percentage en het bedrag dat zij zal ontvangen van de cliënt”, vertelt Nancy.

In het afgelopen jaar is de werkwijze in Den Haag en Amsterdam uitgeprobeerd en doorontwikkeld. Rotterdam, Utrecht, Kredietbank Nederland, Stadsbank Oost Nederland, Drechtsteden, Almelo, Den Bosch en Zwolle sluiten zich daar nu bij aan. SchuldenlabNL gaat deze opschaling nu vormgeven.

Belastingdienst enthousiast
De Belastingdienst deed ook mee in de pilot, en heeft inmiddels gevraagd aan SchuldenlabNL om de aanpak ‘zo snel mogelijk op te schalen’. Met hulp van (vooralsnog) drie accountmanagers, tien gemeenten en de NVVK begon op 1 januari 2020 de landelijke uitrol.

De collectieve afspraken met schuldeisers worden te zijner tijd ook opgenomen in het Schuldenknooppunt waar de NVVK met de VNG aan werkt. Daarmee wordt de administratieve belasting rond het schuldregelen nog verder verminderd.