.
.
.

Coalitieakkoorden (7): schulden prominent op agenda

06/08/2018

De tien grootste gemeenten met een nieuwe coalitie hebben in hun akkoorden bijna allemaal doelen gesteld om de aanpak van schulden een impuls te geven. Armoedevoorzieningen blijven zonder uitzondering in stand.

Zelf beschermingsbewind aanbieden

De Amsterdamse college van GroenLinks, D66, SP en PvdA noemt het bevorderen van de schuldhulpverlening een prioriteit en zoekt uitdrukkelijk aansluiting bij het Manifest Schuldenvrij. De gemeente Amsterdam wil de handschoen oppakken door haar eigen rol als schuldeiser opnieuw tegen het licht te houden. Ook wordt de Vroeg erop af-aanpak, waarbij vroegsignalering van schulden of betalingsachterstanden plaatsvindt in samenwerking met onder meer ziektekostenverzekeringen en woningcorporaties, uitgebreid waar dat mogelijk is. In navolging van andere gemeenten wil Amsterdam gaan onderzoeken of het zelf beschermingsbewind en budgetbeheer kan gaan aanbieden. De coalitie wil ook dat de rentes op sociale kredieten omlaag gaan. Een aantal van die maatregelen is terug te zien in de coalitieakkoorden van andere gemeenten; zo zijn er meer gemeenten die zelf het beschermingsbewind willen gaan aanbieden. Eindhoven en Nijmegen laten ook een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. De Almeerse coalitie volstaat met de zin ‘Dubieuze praktijken met bewindvoerders zijn ons een doorn in het oog’, waarbij wordt aangekondigd dat de schulddienstverlening ‘onder de loep genomen’ wordt.

Vroegsignalering

Ook vroegsignalering is een onderdeel dat op de agenda van meerdere gemeentebesturen staat komende jaren. De Vroeg erop af-aanpak waaraan in het Amsterdamse akkoord wordt gerefereerd, is ook terug te vinden in de akkoorden van Almere en Eindhoven. Ook Den Haag erkent dat erger kan worden voorkomen als er wordt samengewerkt met woningcorporaties en nutsbedrijven. De gemeente Utrecht gaat haar buurtaanpak vroegsignalering schulden uitbreiden, Nijmegen wil een financiële expertsfunctie bij de wijkteams voor de vroegsignalering, en ook Rotterdam wil dat er eerder hulp wordt gegeven bij schulden en de wijkteams beter equiperen. Innovatieve schuldenaanpakken zoals het integrale Tilburgse schuldenoffensief en het Haagse Schuldenlab070 worden voortgezet. In het laatste geval wordt ook aansluiting gezocht bij landelijke initiatieven.

Uitbreiding minimavoorzieningen

In het kader van armoedebestrijding is vooral te zien dat gemeenten kijken naar verdere uitbreiding Nijmegen en Apeldoorn laten onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden met een stadspas en Utrecht wil het bereik van de zogeheten U-pas uitbreiden. Hoewel voorzieningen op hetzelfde niveau blijven of zelfs worden uitgebreid, is wel te zien dat sommige gemeenten maatregelen nemen om hun minimabeleid betaalbaar te houden. Zo gaat Eindhoven op zoek naar ‘middelen om het gratis OV voor minima in stand te houden’, en verlaagt de gemeente Nijmegen vergoedingen voor in de bijzondere bijstand voor alle producten behalve beddengoed, matrassen, witgoed en stoffering naar het niveau van tweedehandsprijzen.

Bron: Binnenlands Bestuur, Sjoerd Willen, 6 augustus 2018