.
.
.

Alle vaste lasten in één pakket

09/03/2019

Het Vaste Lasten Pakket is er voor mensen met beginnende schulden. Hiermee zijn de maandelijkse betalingen voor de belangrijkste vaste lasten centraal geregeld. Zo hebben deelnemers direct zicht op wat ze de rest van de maand te besteden hebben én hebben ze minder kopzorgen omdat de vaste lasten gewoon (op tijd) betaald worden. Voor productleveranciers geeft dit meer betalingszekerheid en dat is voor hen reden om extra financieel voordeel te bieden aan de deelnemers van het pakket. Op deze manier werkt het Vaste Lasten Pakket zowel in het voordeel van de deelnemer als voor de leverancier.

Gemeente Den Haag zal als eerste gemeente het Vaste Lasten Pakket introduceren in haar dienstverlening. Dit gebeurt met een pilot binnen het project Financieel in Balans.

Meer informatie?

Website Vaste Lasten Pakket

Ervaringsdeskundige Saphira is nu zelf schuldenvrij, maar gelooft dat het Vaste Lasten Pakket veel kan opleveren voor mensen die uit de schulden willen komen.
Lees haar verhaal

Of neem contact op met projectleider Alja van Peursen van gemeente Den Haag, alja.vanpeursen@denhaag.nl