Schuldenlab070

''Trots dat we er zijn voor de mensen die ons hard nodig hebben.''

Foto9juli1sln
Dinsdag 9 juli bestond Schuldenlab070 drie jaar. Om dat te vieren organiseerde Schuldenlab070 een diner voor haar partners. Tijdens het diner werd teruggeblikt op de afgelopen 3 jaar, tekenden de partners de vernieuwde koers 2020-2024 en werden ambities uitgesproken voor de toekomst. Lees meer

Interview over nieuwe pilot Schuldenvrij terug in de maatschappij

Collage Reclassering
Radha Hardin-Jarbandhan is projectleider bij Reclassering Nederland en een van de drijvende krachten achter de pilot Schuldenvrij terug in de maatschappij. In deze pilot werken Reclassering Nederland, gemeente Den Haag en vrijwilligers samen om Hagenaars die in aanraking zijn gekomen met politie en justitie te helpen met een betere toekomst zonder schuldenlast. Een gesprek over het hoe en wat van deze pilot en waarom Den Haag een goede plek is voor dit experiment. Lees meer

Open en eerlijk: de Rechtspraak in gesprek met jongeren

Header
De Raad van de Rechtspraak organiseerde samen met Schuldenlab070, 125procent en de jeugdombudsman begin juni een dialoogsessie voor jong volwassenen, rechters en andere professionals. Jongeren gingen hierbij in gesprek met medewerkers van de Raad van de Rechtspraak en de jeugdombudsman over de ervaringen van jongeren met de Rechtspraak. Het leverde mooie en eerlijke inzichten op vanuit hun belevingswereld waarbij zij tips gaven hoe de benaderingswijze en omgang met jongeren binnen de Rechtspraak beter op hen kan worden afgestemd. Lees meer

Den Haag test digitale buddy om schulden te voorkomen

Buddy header
De gemeente Den Haag heeft samen met de gemeenten Rotterdam, Amersfoort, Almere, Enschede, Maastricht, Leiden en Alkmaar de Buddy-app gelanceerd. Deze nieuwe app is speciaal ontwikkeld om te voorkomen dat mensen problematische schulden krijgen. Lees meer

Innovatiethema Wonen in relatie tot armoede & schulden

1.Wonen_sl070
De weg voor dak- & thuislozen naar een stabiele toekomst is uitdagend. Het tekort aan woningen voor deze mensen maakt het toewerken naar een stabiele leefsituatie heel moeilijk, of zelfs onmogelijk. Met een te lage kwaliteit van leven en geen perspectief op werk, scholing en participatie tot gevolg. De aard, omvang en hardnekkigheid van deze problemen vraagt om duurzame en innovatieve aanpakken. Daarom heeft Schuldenlab070 het thema ‘Wonen in relatie tot armoede & schulden’ benoemd als het belangrijkste innovatiethema van 2019. Lees meer

Reviewsessie: tijd voor reflectie

rvs2 header
Op donderdag 27 juni organiseerde Schuldenlab070 een reviewsessie om met projectleiders te reflecteren op de lopende projecten. Binnen de projecten van Schuldenlab070 gebeuren er veel mooie dingen. Tijdens een reviewsessie kijken we met elkaar of we op de juiste manier bezig zijn, delen we vragen en zoeken we oplossingen. Het werd een actieve en inspirerende ochtend. Lees meer

In het nieuws

Koningin Máxima lanceert Schuldenlab Almelo (NOS)
De economie floreert en toch lopen meer Nederlanders kans op langdurige armoede (Volkskrant)
Minimaal uurtarief voor zzp’ers moet armoede tegengaan (NRC)
UWV gaat beslagvrije voet anders hanteren (Binnenlands Bestuur)
‘Schuldhulpverlening loopt in de soep’ (Binnenlands Bestuur)
Minder mensen bij schuldhulpverlening, gemiddelde schuld stijgt (NOS)
Ombudsman uit zorgen over nieuwe schuldenwet (Binnenlands Bestuur)
Steeds meer gemeenten benaderen inwoners met schulden actief voor hulp (Volkskrant)
Ook Nederlanders met modaal inkomen worstelen om rond te komen (RTL Nieuws)

Contact

Wil je deze mailing ontvangen? Heb je een vraag of een reactie? Een idee voor een onderwerp? Stuur dan een mailtje naar schuldenlab070@denhaag.nl.

In Schuldenlab070 werken maatschappelijke partners en de gemeente Den Haag samen aan innovatieve oplossingen voor schulden en armoede. Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws op www.schuldenlab070.nl
twitter website