.
.
.

Studenten uit de schulden

20/12/2018

Studenten met schulden vallen vaker uit. Dit is een probleem voor de student, maar ook voor de maatschappij. Zo gaat er talent voor de arbeidsmarkt verloren en wordt een groter beroep gedaan op bijstand. Gemeente Den Haag en Hogeschool Inholland slaan daarom de handen ineen. Deze maand is de pilot Financieel Slim Studeren gestart. Gemeente en hogeschool willen inzicht krijgen in de problematiek van de student en kijken wat zij hier samen aan kunnen doen.

Nellie Donker, manager Business, Finance & Law bij Hogeschool Inholland in Den Haag en Rotterdam, is projectleider voor de pilot. “Er rust een taboe op studieschulden. Studenten vinden het moeilijk om hun familie en vrienden in te lichten over financiële problemen. Vaak stoppen zij met hun studie als de situatie hen boven het hoofd groeit. Maar zonder diploma is het niet makkelijk om een baan te vinden.”

Verloren talent
Niet alleen voor de student is de situatie heel teleurstellend. Het brengt ook de nodige maatschappelijke kosten met zich mee. Zo gaat talent voor de arbeidsmarkt verloren, wordt een groter beroep gedaan op de bijstand en andere sociale voorzieningen, gaat mogelijk de zorgconsumptie omhoog en lopen onderwijsinstellingen financiering mis. Nellie: “Hogeschool Inholland en gemeente Den Haag hebben hier dus een gedeeld belang. Samen willen we studenten helpen om financieel slim te studeren.”

Inzicht in soort schulden
Cijfers van de centrale studentenadministratie van de Hogeschool lijken erop te wijzen dat betalingsachterstanden voor studieachterstand zorgen. Dit staat in directe lijn met grotere onderzoeken die op dit gebied hebben plaatsgevonden. Nellie: “Via de pilot willen we inzicht krijgen in de soort schulden (lichte, middelmatige of zware) van studenten. Ook willen we nagaan hoeveel studenten hun studie afbreken vanwege schulden. We kunnen zeggen ‘Je kunt het niet betalen, dus ga maar weg. Maar daar heeft niemand iets aan.’

Begeleiding door eigen docenten
Wat worden de eerste stappen? Nellie: “Onze eigen docenten Sociaal Juridische Dienstverlening gaan het komende jaar studenten begeleiden bij lichte en middelmatige schulden. Zij worden getraind door mensen van het Jongeren Perspectief Fonds, een initiatief vanuit de gemeente dat al langer z’n vruchten afwerpt.”

Nellie Donker: ‘Studenten die zich bij ons aanmelden, zijn opgelucht dat zij niet meer in hun eentje hoeven tobben over hun schulden.’

Op studie concentreren
In de praktijk zal de Hogeschool studenten met betalingsachterstanden een mail sturen dat ze begeleiding kunnen krijgen bij het op orde brengen van hun financiën. Ook via de studieloopbaanbegeleider of decaan kunnen studenten zich aanmelden voor begeleiding. Nellie: “We zien dat studenten die zich aanmelden, opgelucht zijn omdat zij niet meer over hun schulden hoeven te tobben. Ze kunnen zich dan weer beter concentreren op hun studie.” Hebben studenten problematische schulden? Dan zet de gemeente, naast de trajectbegeleiding van Inholland, een schuldregelingstraject in.

Huug de Deugd, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Inholland, geeft de aftrap voor de pilot Financieel Slim Studeren.

Kennis gebruiken in praktijkonderwijs
Volgend jaar hoopt Inholland meer kennis te hebben over de omvang en aanpak van studenten met schulden. Nellie: “Die kennis zullen we dan delen met andere locaties van Inholland en met andere hogescholen.”
Ook wil Hogeschool Inholland de opgedane kennis en ervaring een plek geven binnen de studies die de school aanbiedt. “We zijn van het praktijkgericht onderwijs. Dus ook onze vakopleidingen hebben baat bij deze expertise. We versterken het werkveld. Daarnaast kijken we hoe we kunnen verbinden. Studenten met financiële problemen hebben vaak ook psychische of sociale problemen of problemen in de wijk. Dan komt maatschappelijk werk om de hoek kijken.”

“Als we over een jaar een aantal studenten hebben kunnen helpen én beter weten hoe we de schuldenproblematiek kunnen voorkomen en aanpakken, is onze missie geslaagd.”

Meer informatie
De pilot Financieel Slim Studeren is een initiatief vanuit Schuldenlab070 en wordt ondersteund door Society Impact. Lees meer over de pilot of neem contact op met nellie.donker@inholland.nl