.
.
.

Huishoudboekje op orde met Helpdesk Geldzaken

11/12/2018

Van innovatie tot realisatie. Experimenten die werken, verlaten de kraamkamer van Schuldenlab070. Inmiddels is de Helpdesk Geldzaken onderdeel van de reguliere financiële hulpverlening. We helpen Haagse inwoners makkelijker en sneller bij het voorkomen of oplossen van financiële problemen. Burgers kunnen er gewoon in de eigen wijk binnenlopen. En door slimme adviezen en besparingen, neemt hun besteedbaar inkomen gemiddeld met 50 euro per maand toe.

De beste manier om te helpen bij schuldenproblematiek, is te voorkomen dat schulden oplopen. En als er al wel een probleem is ontstaan, om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Daarom kiest gemeente Den Haag er voor de ondersteuning actief aan te bieden en makkelijk bereikbaar te maken. In oktober 2017 opende de eerste Helpdesk Geldzaken in Laak. In november zijn er drie nieuwe locaties geopend in Escamp. De helpdesk heeft geen eigen locaties, maar houdt spreekuren op plaatsen waar veel burgers komen, zoals in gezondheidscentra, buurthuizen en bij servicepunten. Inmiddels is de Helpdesk te vinden op 12 locaties in de stadsdelen Laak, Escamp en Centrum.

Armoede is een taboe
Mensen kunnen bij de Helpdesk Geldzaken binnenlopen met al hun vragen over geld. Zij krijgen via een snelle budgetscan inzicht in hun inkomsten en uitgaven en advies over bijvoorbeeld toeslagen of besparingsmogelijkheden. Consulenten helpen mensen in feite om hun huishoudboekje op orde te krijgen en te houden.
Voor mensen die meer hulp nodig hebben, wordt specifieke ondersteuning geregeld. Wethouder Bert van Alphen: ‘Armoede is een van de laatste taboes in Nederland. Mensen vinden het vaak moeilijk om er voor uit te komen, waardoor het extra moeilijk is om hen  te helpen. Met deze locaties, laagdrempelig en dicht in de buurt, willen we mensen actief onze ondersteuning aanbieden, schuldproblematiek bespreekbaar maken, problemen voorkomen en eventueel bestaande problemen zo snel mogelijk aanpakken.’


Burgers spreken met wethouder Bert van Alphen op de nieuwe Helpdesklocatie Bij Betje in Escamp. ‘Het is moeilijk om zaken helder te krijgen in je hoofd als je in de financiële problemen zit. Je schaamt je en de problemen stapelen zich alleen maar op. Hier hebben we het idee dat er echt naar ons wordt geluisterd en dat er iets voor ons wordt gedaan.’

Hulp helpt
Sinds de start in 2017 is inmiddels met zo’n 750 mensen gesproken. Tijdens de gesprekken blijkt dat het besteedbare inkomen van mensen maandelijks met gemiddeld 50 euro kan worden verhoogd. Mensen missen bijvoorbeeld nog toeslagen, hebben recht op een aanvullende bijstandsuitkering of kunnen besparen op hun energie- of zorgverzekeringskosten.


Bewoners uit Escamp stellen hun geldvragen aan consulenten tijdens de opening van de Helpdesk Geldzaken in Bouwlust XL.

Vroeg-signalering en preventie
Om te voorkomen dat mensen in de problemen komen, is samenwerking tussen de gemeente en andere organisaties van groot belang. Zo kunnen bijvoorbeeld de zorgverlener, of schuldeisers als het waterleidingbedrijf en de woningbouwvereniging een belangrijke rol spelen in het signaleren van mogelijke financiële problemen, als rekeningen niet betaald worden. En ook huisartsen, scholen en centra voor jeugd en gezin merken vaak dat mensen mogelijk geldproblemen hebben. Zij kunnen deze mensen dan doorverwijzen naar de Helpdesk Geldzaken. Bert van Alphen: ‘De mensen komen hierdoor eerder in beeld en ondersteuning kan sneller worden opgestart. Ook voor de bedrijven zelf is dit winst, omdat een betalingsachterstand eerder aangepakt kan worden. Steeds meer bedrijven en organisaties voelen zich medeverantwoordelijk voor de aanpak van deze schuldenproblematiek, dat is goed om te zien.’