.
.
.

Onze spaarpot is te leeg

30/07/2018

Baan kwijt, wasmachine kapot of geld nodig voor omscholing? Voor dit soort situaties hebben Nederlandse huishoudens minder spaargeld achter de hand dan veel andere Europese huishoudens. Terwijl we dat steeds vaker nodig hebben.

Dat schrijft Rabobank in een vandaag gepubliceerde studie. „Vergeleken met inwoners van vergelijkbare Europese landen hebben Nederlanders weinig vrij beschikbaar spaargeld. 20% heeft zelfs helemaal geen spaargeld”, zegt macro-econoom Carlijn Prins, een van de onderzoekers.

Dat is niet omdat we weinig opzij zetten. Integendeel, Nederlanders bouwen veel vermogen op. Gemeten als percentage van het bbp kwam het totale netto financiële vermogen in 2016 uit op iets meer dan 200%. Daarmee moeten we alleen België, Zwitserland en Groot-Brittannië voor ons laten. Ons geld zit echter ’vast’ in pensioenen of het eigen huis. Daardoor kunnen we er niet bij in noodsituaties.

Noodzaak
Het zijn ook die ruime pensioenen en de goede sociale voorzieningen waardoor de noodzaak om zelf een spaarpot op te bouwen afneemt. Vergeleken met de rest van de eurozone zijn de inkomsten na pensionering hoog in Nederland. Een kwart van de huishoudens heeft na het bereiken van het pensioen zelfs een hoger inkomen dan daarvoor.
Maar vrij beschikbaar spaargeld wordt steeds belangrijker, zegt Prins.

Bron: Telegraaf 30 juli 2018

SAMENVATTING ONDERZOEK

  • Nederlandse huishoudens hebben minder vrij op te nemen spaartegoeden dan huishoudens in andere Europese landen
  • Maar ze bezitten wel veel vermogen, dat voornamelijk vast zit in pensioenen en huizen
  • Structurele verschillen tussen landen, zoals de inrichting van het pensioenstelsel, de omvang van het sociale zekerheidsstelsel en wetgeving op de woningmarkt beïnvloeden het spaargedrag van huishoudens
  • Sociale voorzieningen, pensioenafdrachten en hoge woonlasten beperken de ruimte om zelf te sparen, omdat ze een drukkend effect hebben op het beschikbare inkomen
  • Tegelijkertijd verminderen sociale voorzieningen, ruime pensioenen en ruime leennormen de noodzaak voor huishoudens om zelf een spaarpot op te bouwen
  • Toch zijn vrije besparingen belangrijk, omdat ze kunnen worden ingezet voor veel verschillende doeleinden, zoals het opvangen van financiële schokken in het inkomen en de uitgaven, en de bekostiging van doelen voor de langere termijn zoals de studie van kinderen of de verduurzaming van het eigen huis
  • Bovendien wordt vrij beschikbaar spaargeld steeds belangrijker; de verlaging van de leennorm voor hypotheken vereist een grotere inleg van eigen geld om een huis te kunnen kopen, technologische en demografische ontwikkelingen vergroten de noodzaak voor omscholing en de verhoging van de AOW-leeftijd kan de wens voor (gedeeltelijk) vervroegd pensioen doen toenemen
  • Economisch gezien is het niet wenselijk dat Nederlandse huishoudens gezamenlijk nog meer gaan sparen dan ze nu al doen, maar voor veel huishoudens is het wel wenselijk om een groter deel van hun besparingen om te zetten in vrij beschikbare tegoeden
  • Dit kan bereikt worden door te ontschotten tussen het huizen- en pensioenvermogen, meer maatwerk te bieden in de pensioenopbouw en het besteedbaar inkomen te verruimen

Het volledige onderzoek kunt u hier inzien [Bron: Rabobank, Carlijn Prins en Georges de Boeck]