.
.
.

Kamerbrief inzake diverse onderwerpen armoede- en schuldenbeleid

12/10/2017

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) informeert de Tweede Kamer over diverse onderwerpen, toezeggingen en moties op het gebied van armoede- en schuldenbeleid.

Klijnsma gaat in de brief onder andere in op pilots voor effectieve schuldhulpverlening, en verwijst daarbij naar de aanpak  van het Jongeren Perspectief Fonds van de gemeente Den Haag.

“Binnen het kader dat de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening geeft, kunnen gemeenten pilots inrichten waarin zij bepaalde vormen van dienstverlening beproeven. Gemeenten hebben daarin veel beleidsvrijheid. Pilots kunnen gemeenten inzicht bieden in welke dienstverlening in bepaalde situaties voor schuldenaren effectief is. Dat geldt ook voor de mogelijkheid dat de gemeente verschillende schulden via een algemene lening herfinanciert. De schuldenaar heeft dan nog maar één schuldeiser, namelijk de gemeente, aan wie hij dient af te betalen. Binnen de schuldhulpverlening is dit een standaardproduct.

Ik heb begrepen dat een aantal gemeenten een dergelijke pilot overweegt. Onderdeel van deze pilots kan het beproeven van alternatieve aflosmogelijkheden zijn, zoals in de gemeente Den Haag gebeurt. Hiermee neemt een gemeente een belemmering weg voor schuldenaren die niet beschikken over voldoende afloscapaciteit om voor een schuldregeling in aanmerking te komen. Voor de kosten die daarmee gemoeid zijn, zal de gemeente een oplossing moeten vinden en mogelijk moeten financieren uit eigen middelen. Ik vind het positief dat gemeenten, al dan niet in de vorm van pilots, binnen hun mogelijkheden zoeken naar creatieve oplossingen voor alle schuldenaren.”

 

Klikt u hier voor de gehele kamerbrief-armoede-en-schuldenbeleid juni 2017